Ukrajina: pri stíhaní ruského zločinu agresie začína pomáhať nové medzinárodné centrum

V Haagu začalo od pondelka pôsobiť Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine (ICPA), ktoré je zriadené v rámci Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Nové centrum bude plniť kľúčové úlohy s cieľom vyšetriť ruský zločin agresie voči Ukrajine a napomôcť spracovanie prípadov pre budúce súdne konania. Poskytne štruktúru na podporu súčasných aj budúcich vnútroštátnych vyšetrovaní zločinu agresie a bude prispievať k výmene a analýze dôkazov zozbieraných od začiatku ruskej agresie.

Centrum bolo zriadené s podporou Komisie a združuje vybraných vnútroštátnych prokurátorov zapojených do práce spoločného vyšetrovacieho tímu, s ktorým je centrum prepojené pri svojich operáciách. Zapojení experti budú môcť každodenne spolupracovať, rýchlo si vymieňať dôkazy a dohodnúť sa na spoločnej stratégii. Eurojust bude poskytovať operačnú, právnu, finančnú a logistickú podporu a v rámci nej chrániť, uchovávať a analyzovať dôkazy. To je nevyhnutné na prípravu na budúce súdne konania, či už pred vnútroštátnymi alebo medzinárodnými súdmi vrátane prípadného tribunálu pre zločin agresie alebo Medzinárodného trestného súdu (ICC) pre trestné činy patriace do jeho jurisdikcie.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: „Invázia Ruska na Ukrajinu pokračuje a každý deň za sebou zanecháva nepredstaviteľné hrôzy. Každý deň nám hlboko znepokojivé správy o úmyselných útokoch na civilistov vrátane detí kruto pripomínajú krviprelievanie, ktoré Putin priniesol späť na náš kontinent. Dôkazy o nespočetných medzinárodných zločinoch Ruska sa kopia. Nové medzinárodné centrum pre stíhanie zohrá zásadnú úlohu v úsilí postaviť páchateľov pred súd, a to aj za zločin agresie. Urobíme všetko preto, aby sa Putin a jeho prisluhovači zodpovedali za svoje činy.“

Ďalší postup

Centrum začne fungovať od dnešného dňa. Eurojust bude úzko spolupracovať s Komisiou a členmi spoločného vyšetrovacieho tímu s cieľom zabezpečiť, aby mohlo centrum poskytovať čo najlepšiu podporu vnútroštátnym orgánom.

Viac..  Juraj Blanár: Podporujeme rozširovanie EÚ o nových členov

Súvislosti

Medzinárodný trestný súd (MTS) má právomoc stíhať najzávažnejšie medzinárodné zločiny (genocída, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a zločin agresie). Dnes však nemôže stíhať Rusko za zločin agresie, keďže Rusko nie je zmluvnou stranou Medzinárodného trestného súdu. Na preklenutie tejto medzery Komisia predložila v novembri 2022 členským štátom možnosti, ako zaručiť, že za všetky zločiny spáchané na Ukrajine sa vyvodí plná zodpovednosť. V rámci toho sa skúmala možnosť vytvoriť mechanizmus zodpovednosti, ktorý by umožňoval stíhanie zločinu agresie.

Na pozadí prebiehajúcich diskusií, najmä v hlavnej skupine pre zriadenie špeciálneho tribunálu, treba zabezpečiť riadnu ochranu príslušných dôkazov a začatie vyšetrovaní v súčasných právnych rámcoch.

Dôkazy, ktoré centrum zozbiera, by sa mohli použiť pred inými jurisdikciami, či už pred vnútroštátnymi alebo medzinárodnými súdmi vrátane prípadného tribunálu pre zločin agresie alebo Medzinárodného trestného súdu (ICC) pre trestné činy patriace do jeho jurisdikcie.

Prokurátori spomedzi členov spoločného vyšetrovacieho centra sa premiestnia do Eurojustu, kde môžu každodenne spolupracovať. Prokurátorom budú pomáhať právni experti a analytici z Eurojustu. Identifikované dôkazy možno bezpečne uložiť v hlavnej medzinárodnej databáze Eurojustu obsahujúcej dôkazy o trestných činoch, ktorá vznikla po zmene nariadenia o Eurojuste na základe návrhu Komisie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Macron: Orbánova cesta do Ruska a Číny bola legitímna, ale nie v mene EÚ

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v noci na piatok (SELČ) vo Washingtone vyhlásil, že Viktor Orbán …

Consent choices