EU, ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: Európania podporujú energetickú politiku a reakciu EÚ na ruskú inváziu

Z najnovšieho štandardného prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v júni 2023, vyplýva že občania EÚ naďalej drvivou väčšinou podporujú energetickú transformáciu a očakávajú rozsiahle investície do obnoviteľných zdrojov energie. Naďalej vo veľkej miere schvaľujú opatrenia, ktoré EÚ prijala na podporu Ukrajiny a ukrajinského ľudu. Takisto podporujú silnejšiu spoluprácu EÚ v oblasti obrany a zvýšené výdavky na obranu. Hoci inflácia naďalej vyvoláva veľké obavy, vnímanie hospodárskej situácie a hospodárske očakávania sa zlepšujú. Väčšina Európanov sa domnieva, že nástroj NextGenerationEU – plán obnovy EÚ vo výške 800 miliárd EUR – môže byť účinným prostriedkom na riešenie súčasných hospodárskych výziev.

·       Viac ako osem z desiatich občanov EÚ si myslí, že EÚ by mala masívne investovať do obnoviteľných zdrojov energie, ako je veterná a slnečná energia (85 %), a že zvýšenie energetickej efektívnosti budov, dopravy a tovaru zníži našu závislosť od výrobcov energie z krajín mimo EÚ (82 %).

·       80 % domnieva, že členské štáty EÚ by mali nakupovať energiu z iných krajín spoločne, aby dosiahli lepšiu cenu.

·       81 % respondentov súhlasí s tým, že zníženie dovozu ropy a zemného plynu a investovanie do energie z obnoviteľných zdrojov je dôležité pre našu celkovú bezpečnosť.

·       82 % tvrdí, že EÚ by mala čo najskôr znížiť svoju závislosť od ruských zdrojov energie.

·       88 % občanov EÚ podporuje poskytovanie humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou.

·       86 % podporuje prijímanie ľudí utekajúcich pred vojnou do EÚ.

·       75 % schvaľuje finančnú podporu Ukrajine.

·       72 % podporuje hospodárske sankcie voči ruskej vláde, spoločnostiam a jednotlivcom.

·       66 % súhlasí so zákazom vysielania štátom vlastnených médií, ako sú Sputnik a Russia Today, v EÚ.

·       64 % podporuje financovanie nákupu a dodávok vojenského vybavenia Ukrajine a 64 % zároveň súhlasí s tým, aby EÚ udelila Ukrajine štatút kandidátskej krajiny EÚ.

·       56 % respondentov je spokojných s reakciou EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu a 54 % je spokojných s reakciou ich národnej vlády.

·       77 % Európanov podporuje spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku a 80 % si myslí, že spolupráca v oblasti obrany na úrovni EÚ by sa mala zintenzívniť.

·       77 % sa domnieva, že nákup vojenského vybavenia členskými štátmi by sa mal lepšie koordinovať a 69 % by chcelo, aby EÚ posilnila svoju kapacitu na výrobu vojenského vybavenia. 

·       77 % súhlasí s tým, že EÚ by mala budovať partnerstvá s krajinami mimo EÚ s cieľom investovať do udržateľnej infraštruktúry a prepojiť ľudí a krajiny na celom svete.

·       Úroveň dôvery v Európsku úniu sa vo väčšine kandidátskych krajín od zimy 2022 – 2023 výrazne zvýšila.

Viac..  Macron: Orbánova cesta do Ruska a Číny bola legitímna, ale nie v mene EÚ

·       45 % respondentov sa domnieva, že stav európskeho hospodárstva je dobrý (+ 5 percentuálnych bodov od januára – februára).

·       55 % Európanov myslí, že plán obnovy EÚ v hodnote 800 miliárd eur (nástroj NextGenerationEU) môže byť účinným opatrením na riešenie súčasných hospodárskych výziev.

·       V eurozóne je podpora jednotnej meny naďalej veľmi vysoká (78 %), zatiaľ čo v prípade EÚ ako celku je mierne nižšia (71 %).

·       27 % Európanov si myslí, že rastúce ceny, inflácia životné náklady sú jedným z dvoch najdôležitejších problémov, ktorým EÚ v súčasnosti čelí. Na druhom mieste je medzinárodná situácia (25 %), nasleduje prisťahovalectvo (24 %) a „životné prostredie a zmena klímy (22 %).

·       47 % obyvateľstva EÚ má tendenciu dôverovať EÚ, zatiaľ čo 32 % má tendenciu dôverovať národným vládam. Tendenciu nedôverovať EÚ má 45 % respondentov.

·       45 % občanov EÚ vníma EÚ pozitívne, 18 % ju vníma negatívne a 37 % ju vníma neutrálne. Vo všetkých členských štátoch prevažuje pozitívne vnímanie nad negatívnym vnímaním.

·       63 % respondentov v EÚ tvrdí, že sú optimistickí, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ.

Ako to vidia slovenskí respondenti:

·       36 % Slovákov myslí, že medzinárodná situácia  je najdôležitejším problémom, ktorému EÚ v súčasnosti čelí. Nasledujú rastúce ceny, inflácia životné náklady (25 %) a dodávky energie (22 %).

·       44 % Slovákov dôveruje EÚ. Tendenciu nedôverovať EÚ má 47 % opýtaných.

·       Slovenskému parlamentu dôveruje 17 % Slovákov (tendenciu nedôverovať národnému parlamentu vyjadrilo 75 %) a slovenskej vláde 19 % respondentov zo Slovenska (národnej vláde nedôveruje 73 %).

·       36 % Slovákov vníma EÚ pozitívne, 30 % ju vníma negatívne a 33 % ju vníma neutrálne.

·       Jednotnú európsku menu podporuje 81 % respondentov zo Slovenska.

·       70 % Slovákov podporuje spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku.

·       47 % respondentov zo Slovenska je spokojných s reakciou EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu a 40 % je spokojných s reakciou ich národnej vlády.

·       81 % Slovákov podporuje poskytovanie humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou.

·       78 % podporuje prijímanie ľudí utekajúcich pred vojnou do EÚ.

·       57 % tvrdí, že EÚ by mala čo najskôr znížiť svoju závislosť od ruských zdrojov energie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Macron: Orbánova cesta do Ruska a Číny bola legitímna, ale nie v mene EÚ

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v noci na piatok (SELČ) vo Washingtone vyhlásil, že Viktor Orbán …

Consent choices