jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European Union 2022.

Eugen Jurzyca: Prečo som nepodporil Zákon o obnove prírody v tejto forme

Zákon o obnove prírody: Poslanci prijali pozíciu na rokovania s Radou

• Obnova ekosystémov, ktoré sú kľúčové pre boj proti zmene klímy a strate biodiverzity; znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť
• Návrh zákona neukladá nové chránené územia v EÚ
• Odložené ciele v prípade výnimočných sociálno-ekonomických dôsledkov

„Hoci je vedecký konsenzus na tom, že biodiverzita sa v EÚ znižuje a že jej znižovanie má negatívny vplyv na ľudstvo, nemôžeme si dovoliť obnovovať ju zbytočne draho. Chýbali by nám tak prostriedky v iných oblastiach, v ktorých vieme bojovať proti negatívnym dôsledkom efektívnejšie. Hľadajme a podporujme iba efektívne riešenia, ako zlepšovať biodiverzitu. Medzi tie najlepšie patria tie, ktoré umožnia efektívne znížiť plochy hospodárskych plodín v prospech prírody a jej biodiverzity. Ide napríklad o znižovanie odpadu pri výrobe, spracovaní a spotrebe potravín. Predkladatelia navrhujú sadu desiatok ukazovateľov v oblasti biodiverzity, v ktorých musia členské štáty v rokoch 2030, 2040 a 2050 dosahovať stanovené referenčné hodnoty. Za každú cenu. Preto návrh nepodporím,“ hovorí slovenský europoslanec Eugen Jurzyca /SaS, ECR/.

Podľa poslancov musí EÚ do roku 2030 zaviesť opatrenia na obnovu najmenej 20 % jej pozemných a morských oblastí. Parlament prijal svoju pozíciu k zákonu EÚ o obnove prírody 336 hlasmi za, 300 hlasovalo proti a 13 sa zdržalo hlasovania. Hlasovanie o zamietnutí návrhu Komisie neprešlo (312 hlasovalo za, 324 členov hlasovalo proti a 12 sa zdržalo hlasovania).

Poslanci zdôrazňujú, že obnova ekosystému je kľúčom k boju proti zmene klímy a strate biodiverzity a znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť. Zdôrazňujú, že návrh zákona neukladá vytvorenie nových chránených území v EÚ, ani neblokuje novú infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov, pretože doplnili nový článok, v ktorom sa zdôrazňuje, že takéto zariadenia sú prevažne vo verejnom záujme.

Ciele obnovy prírody do roku 2030

Parlament zdôrazňuje, že nový zákon musí prispieť k plneniu medzinárodných záväzkov EÚ, najmä globálneho rámca OSN pre biodiverzitu Kunming-Montreal. Poslanci podporujú návrh Komisie zaviesť do roku 2030 opatrenia na obnovu, ktoré by sa týkali aspoň 20 % všetkých pozemných a morských oblastí v EÚ.

Viac..  Orbán tvrdí, že Francúzsko podporuje agendu maďarského predsedníctva v Rade EÚ

Podľa parlamentu sa zákon sa uplatňuje len vtedy, keď Komisia poskytne údaje o nevyhnutných podmienkach na zaručenie dlhodobej potravinovej bezpečnosti a keď majú krajiny EÚ k dispozícii údaje o rozsahu oblasti, ktorá sa musí obnoviť, aby sa dosiahli ciele obnovy pre každý typ biotopu. Parlament tiež predpokladá možnosť odložiť ciele v prípade výnimočných sociálno-ekonomických dôsledkov.

Do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala posúdiť akúkoľvek medzeru medzi finančnými potrebami obnovy a dostupnými finančnými prostriedkami EÚ a hľadať riešenia na preklenutie takejto medzery, najmä prostredníctvom špecializovaného nástroja EÚ.

Po hlasovaní spravodajca César Luena (S&D, ES) uviedol: „Zákon o obnove prírody je základným prvkom Európskej zelenej dohody a nadväzuje na vedecký konsenzus a odporúčania na obnovu európskych ekosystémov. Poľnohospodári a rybári budú mať z toho úžitok a zároveň sa zabezpečí obývateľnosť zem pre budúce generácie. Naše dnešné stanovisko vysiela jasný signál. Teraz musíme pokračovať v dobrej práci, obhájiť naše postoje počas rokovaní s členskými štátmi a dosiahnuť dohodu pred skončením mandátu Parlamentu o schválení prvého nariadenia o obnove prírody v histórii EÚ.“

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou o konečnej podobe právnych predpisov. Viac ako 80 % európskych biotopov je v zlom stave. Komisia 22. júna 2022 navrhla nariadenie o obnove prírody s cieľom prispieť k dlhodobej obnove poškodenej prírody v suchozemských a morských oblastiach EÚ a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity. Podľa Komisie by nový zákon priniesol významné hospodárske výhody, pretože každé investované euro by prinieslo výhody vo výške najmenej 8 eur.

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: členské krajiny EÚ schválili Nariadenie o obnove prírody, žiadna legislatíva sa nerodila tak ťažko

Jedna výborná správa – členské krajiny EÚ definitívne schválili Nariadenie o obnove prírody. Máme tak …

Consent choices