Značký archívu: obnova prírody

Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

priroda

Komisia víta predbežnú dohodu, ktorú práve dosiahli Európsky parlament a Rada o právnom predpise o obnove prírody. Po prijatí a uplatňovaní v členských štátoch EÚ bude tento právny predpis kľúčovým príspevkom k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a k zvýšeniu pripravenosti a odolnosti Európy voči účinkom zmeny klímy. Právnym predpisom by sa mal začať proces nepretržitého a …

Viac ... »

Eugen Jurzyca: Prečo som nepodporil Zákon o obnove prírody v tejto forme

jurzyca

Zákon o obnove prírody: Poslanci prijali pozíciu na rokovania s Radou • Obnova ekosystémov, ktoré sú kľúčové pre boj proti zmene klímy a strate biodiverzity; znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť • Návrh zákona neukladá nové chránené územia v EÚ • Odložené ciele v prípade výnimočných sociálno-ekonomických dôsledkov „Hoci je vedecký …

Viac ... »

Michal Šimečka: Len tesne prešlo hlasovanie o obnove prírody

Zákon o obnove prírody: Poslanci prijali pozíciu na rokovania s Radou • Obnova ekosystémov, ktoré sú kľúčové pre boj proti zmene klímy a strate biodiverzity; znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť • Návrh zákona neukladá nové chránené územia v EÚ • Odložené ciele v prípade výnimočných sociálno-ekonomických dôsledkov Podľa poslancov musí …

Viac ... »

Europoslanec Michal Wiezik: Prírodu už nestačí chrániť, treba ju obnovovať

BRATISLAVA / V Európskom parlamente momentálne prebieha doslova boj o lepšiu ochranu a obnovu prírody. O čo presne v tomto boji ide hovorí europoslanec Michal Wiezik (PS, RE). ​O čo teda v tomto boji ide? Ten boj je pomerne zásadný. Vieme, že posledné štyri roky Európska únia zásadne bojuje, mení …

Viac ... »

Ministri životného prostredia EÚ vyjadrili podporu obnove prírody

Obnova ekosystémov, zachovanie a zlepšenie druhovej pestrosti, ale tiež udržateľné využívanie prírodných zdrojov a boj s klimatickou krízou boli nosnou témou zasadnutia Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu. Slovenskú delegáciu viedol minister životného prostredia Milan Chrenko. Na dôležitosť udržateľného využívania prírodných zdrojov upozorňuje tiež vyše 3300 európskych vedcov, ktorí volajú po obnove …

Viac ... »

EK chce obnoviť poškodené ekosystémy a ozdraviť prírodu v celej Európe

priroda

Európska komisia prijala návrh na obnovu poškodených ekosystémov a na ozdravenie prírody v celej Európe. Ide o vôbec prvé právne predpisy, ktoré sa výslovne zameriavajú na obnovu európskej prírody, na obnovu 80 % európskych biotopov, ktoré sú v zlom stave, a na navrátenie prírody do všetkých ekosystémov. Podľa tohto návrhu právneho predpisu o obnove prírody …

Viac ... »
Consent choices