Slovensky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Analytici NBS: Prínos členstva v EÚ pre slovenskú ekonomiku prevyšuje 15 % HDP

Členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) prispieva k hrubému domácemu produktu (HDP) viac ako 15 percentami. V nominálnom vyjadrení to predstavuje dodatočný príjem 4000 eur na jedného obyvateľa alebo 16.000 eur pre štvorčlennú rodinu v priebehu piatich rokov. Vyplýva to z aktuálnej štúdie analytikov Národnej banky Slovenska (NBS).

„Takmer 20 rokov členstva v EÚ malo na Slovensku veľmi pozitívny efekt na ekonomiku,“ zhodnotili. V štúdii sa sústredili na tri hlavné zdroje tohto vplyvu. Ide o priame platby z eurofondov, nižšie náklady financovania verejného dlhu, ako aj dôsledky členstva v EÚ na medzinárodný obchod Slovenska. Priame čisté platby prinášajú podľa analytikov ročne 1,1 % HDP. „Slovensko za obdobie od svojho vstupu do EÚ získalo viac ako 24 miliárd eur v priamych čistých platbách z EÚ v cenách roku 2022. To predstavuje 4500 eur na obyvateľa počas obdobia 19 rokov, alebo 20 eur na osobu mesačne,“ vyčíslili.

Ekonomický prínos týchto transferov bol však podľa nich pravdepodobne ešte podstatne vyšší. Nepriame ekonomické prínosy vyčíslili na úrovni do 2,3 % HDP ročne. „Tento multiplikačný efekt schopný zvýšiť potenciál rastu závisel a v budúcnosti bude závisieť od efektívnosti národných orgánov pri využívaní finančných prostriedkov EÚ,“ upozornili analytici. Členstvo v únii a prijatie pravidiel inštitucionálnej spolupráce s EÚ znižuje podľa nich SR aj náklady na obsluhu verejného dlhu, a to o približne 700 miliónov eur alebo 0,6 % HDP za rok. „Kombináciou týchto troch priamo merateľných krátkodobých a strednodobých efektov môžeme konštatovať, že ročný príspevok členstva Slovenska v EÚ je približne na úrovni 4 % HDP. V nominálnom vyjadrení predstavuje tento príspevok 830 eur ročne na osobu,“ priblížili ekonómovia NBS.

Viac..  Analýza: Eurozóna stagnuje, inflácia spomaľuje, sadzby ECB by už nemali rásť

Výrazný je však podľa nich aj dlhodobý príspevok z lepšej integrácie slovenskej ekonomiky do medzinárodného obchodu. Až 36 % HDP Slovenska je totiž vystavených obchodu v rámci EÚ. „Po zohľadnení pridanej hodnoty súvisiacej s medzinárodným obchodom konštatujeme, že prístup k Jednotnému trhu EÚ prispieva v dlhodobom horizonte 15 % k slovenskému HDP,“ doplnili. Po zohľadnení podielu práce na celkovom produkte, ktorý je približne na úrovni 55 %, vyčíslili, že integrácia do EÚ prináša priemernej štvorčlennej domácnosti na Slovensku za obdobie piatich rokov dodatočný blahobyt v objeme asi 16.000 eur. „Celá jedna tretina tohto príspevku k blahobytu však závisí od toho, ako efektívne sa dostupné prostriedky v ekonomike využívajú,“ upozornili na záver analytici.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Vláda schválila programové vyhlásenie, členstvo v Európskej únii označila za nenahraditeľné

Vláda Slovenskej republiky schválila 13. novembra 2023 svoje programové vyhlásenie. „V časti „Zahraničná a európska …

Consent choices