Značký archívu: baterky

Obehové hospodárstvo: Nový zákon o udržateľnejších, obehových a bezpečnejších batériách

V súčasnosti nadobúda účinnosť nový právny predpis, ktorý má zabezpečiť, aby sa batérie v Európe zbierali, opätovne používali a recyklovali. Novým nariadením o batériách sa zabezpečí, aby batérie mali v budúcnosti nízku uhlíkovú stopu, používali minimálne škodlivé látky, potrebovali menej surovín z krajín mimo EÚ a aby sa v Európe vo veľkej …

Viac ... »

M. Beňová: Batérie na európskom trhu budú musieť byť výkonnejšie a bezpečnejšie

Pripravované nariadenie Európskeho parlamentu týkajúce sa batérií má mať význam predovšetkým z hľadiska očakávaného masívneho rozvoja elektromobility. Cieľom je podpora rozvoja obehového hospodárstva pre odvetvie batérií so zameraním sa na všetky fázy ich životného cyklu. „Ide predovšetkým o reakciu na technologické zmeny na trhu, pričom obehové hospodárstvo má preukázateľne významný vplyv na …

Viac ... »

Batérie: Poslanci presadzujú environmentálne a sociálne ambicióznejšie pravidlá

baterie

Parlament schválil svoj mandát na rokovania s členskými štátmi o konečnom znení nových pravidiel upravujúcich celý životný cyklus batérií od ich návrhu až po koniec životnosti. Poslanci počas stredajšej plenárnej rozpravy poukázali na zásadnú úlohu, ktorú batérie zohrávajú pri prechode k obehovému a klimaticky-neutrálnemu hospodárstvu, a teda aj pri podpore konkurencieschopnosti Európskej …

Viac ... »

Zelená dohoda: Udržateľné batérie pre obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo

baterie

Európska komisia predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov EÚ o batériách, čím napĺňa svoju prvú iniciatívu spomedzi opatrení ohlásených v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Batérie, ktoré budú počas celého životného cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a prispievajú k ambíciám nulového znečistenia, ktoré sú v nej …

Viac ... »
Consent choices