auditori EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dvor audítorov: Výbor Európskeho parlamentu schválil novú slovenskú kandidátku

Výbor pre kontrolu rozpočtu vydal kladné stanovisko po výmene názorov s kandidátkou na pozíciu do Dvora audítorov Katarínou Kaszasovou nominovanou vládou Slovenskej republiky. Kandidatúru Kataríny Kaszasovej podporilo jednomyseľne všetkých 24 poslancov.

Katarína Kaszasová v súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Predtým zastávala riadiace funkcie v Európskej investičnej banke, Európskom investičnom fonde a Európskom stabilizačnom mechanizme v Luxemburgu.

Súvislosti

Mandát predchádzajúceho slovenského člena EDA Ladislava Balka sa skončil 6. mája 2022. Kandidáta Martina Klusa odmietli členovia výboru po jeho vypočutí, ktoré sa konalo 22. marca tohto roku, a ten následne stiahol svoju kandidatúru. Ako sa uvádza v Zmluve o EÚ, každý členský štát navrhuje svojho kandidáta do EDA. Rada po porade s Parlamentom prijíma zoznam členov na funkčné obdobie šiestich rokov.

Viac..  Prieskum: Pakt o zručnostiach pomohol vyškoliť 3,5 milióna pracovníkov

Ďalší postup

Parlament bude hlasovať o odporúčaní výboru na jeho nasledujúcej plenárnej schôdzi v Štrasburgu (11. – 14. septembra). Ako sa uvádza v Zmluve o EÚ, každý členský štát navrhuje svojho kandidáta do EDA. Rada po porade s Parlamentom prijíma zoznam členov na funkčné obdobie šiestich rokov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rada EÚ menovala Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). …

Consent choices