europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Týždeň v EP: Sloboda médií, kritické suroviny, ceny energií aj vypočutie dezignovanej komisárky

Europoslanci vypočujú kandidátku na členku kolégia komisárov Ilianu Ivanovu a s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom preberú situáciu na Ukrajine a možnosti ďalšej podpory Kyjeva.

Výbory Európskeho parlamentu budú tento týždeň hlasovať o návrhoch týkajúcich sa slobody médií, boja proti manipuláciám na veľkoobchodnom trhu s energiami, zaistenia dodávok kritických surovín do krajín EÚ a integrity Európskeho parlamentu. Zákonodarcovia si tiež vypočujú priority španielskeho predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ a v rámci poslaneckých klubov sa budú pripravovať na septembrové plenárne zasadnutie, ktoré sa uskutoční o týždeň neskôr.

Vypočutie dezignovanej komisárky

 Nominantka na post komisárky Iliana Ivanova, ktorá by mohla mať v rámci exekutívy EÚ na starosti oblasť inovácií, výskumu, kultúry, vzdelávania a mládeže, predstúpi v utorok pred poslancov z výborov EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a kultúru a vzdelávanie (CULT), aby sa zúčastnila na trojhodinovom vypočutí. Cieľom takzvaného grilovania je posúdiť schopnosti a znalosť portfólia, ktoré by mala mať dezignovaná komisárka na starosti, ako aj jej spôsobilosť zastávať post člena kolégia komisárov.

Konferencia predsedov, ktorá pozostáva z predsedníčky Európskeho parlamentu a lídrov všetkých poslaneckých klubov, následne v stredu rozhodne, či proces vypočutia uzavrie. Pokiaľ sa tak stane, Európsky parlament ako celok by mohol o dezignovanej komisárke hlasovať už počas septembrového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

Iliana Ivanova by mala nahradiť bývalú komisárku Mariyu Gabriel, ktorá opustila kolégium komisárov v máji 2023, aby sa mohla ujať funkcie v novej bulharskej vláde.

Ukrajina a vzťahy EÚ-NATO: rozprava s Jensom Stoltenbergom

Poslanci z Výboru EP pre zahraničné veci (AFET) a Podvýboru EP pre bezpečnosť a obranu (SEDE) budú vo štvrtok diskutovať s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom o najnovšom vývoji vojny na Ukrajine, dlhodobej podpore a bezpečnostných zárukách pre Kyjev, ako aj o vzťahoch medzi NATO a EÚ.

Akt o slobode médií: hlasovanie

Výbor EP pre kultúru a vzdelávanie (CULT) bude vo štvrtok hlasovať o Európskom akte o slobode médií, ktorý by mal chrániť ich pluralitu a nezávislosť. Poslanci budú rozhodovať o pozmeňujúcich návrhoch, ktorých cieľom je zabrániť politickému zasahovaniu do činnosti redakcií, zakázať použitie špionážnych softvérov voči novinárom či zvýšiť transparentnosť vlastníctva médií, no ktoré sa tiež týkajú štátom platenej reklamy či silnejšieho európskeho orgánu dohľadu v oblasti mediálnych služieb.

Zabránenie manipuláciám na trhu s energiami

Legislatívny návrh, ktorého cieľom je ochrániť veľkoobchodný trh s energiami pred manipuláciami a zabezpečiť tak európskym domácnostiam a podnikom dlhodobo stabilnejšie ceny energií, bude vo štvrtok predmetom hlasovania poslancov vo Výbore EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

Viac..  Ivan Štefanec: EÚ dokáže reagovať na krízy, potrebujeme však dokončiť jednotný trh

Dostupnosť kritických surovín v EÚ

Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) sa bude vo štvrtok zaoberať aj Aktom o kritických surovinách, ktorého cieľom je zaistiť ich bezpečné dodávky do krajín EÚ a znížiť závislosť Únie na ich dovoze. Suroviny ako lítium pre batérie či kremík pre polovodiče majú kľúčový význam pre mnohé priemyselné odvetvia, ako aj pre digitálnu a ekologickú transformáciu hospodárstva.

Integrita Európskeho parlamentu

Výbor EP pre ústavné veci (AFCO) bude vo štvrtok hlasovať o viacerých zmenách vnútorných pravidiel fungovania Európskeho parlamentu s cieľom poslniť integritu, nezávislosť a zodpovednosť zákonodarného zboru EÚ. Predložené návrhy zmien rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa týkajú okrem iného prístupu bývalých poslancov do budov EP, konfliktu záujmov, postihov za porušenie kódexu správania sa poslancov či zverejňovania informácií o stretnutiach zákonodarcov.

Priority španielskeho predsedníctva v Rade EÚ

Ministri španielskej vlády predstavia vo štvrtok priority predsedníctva svojej krajiny v Rade (ministrov) EÚ prvým dvom výborom Európskeho parlamentu – Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT). Španielsko prebralo šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ dňa 1. júla 2023 od Švédska a 1. januára 2024 ho odovzdá Belgicku.

Príprava na plenárne zasadnutie

Poslanecké kluby sa tento týždeň budú venovať prípravám na plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutoční v dňoch 11. – 14. septembra v Štrasburgu. Septembrová schôdza sa bude už tradične niesť v znamení rozpravy o stave Európskej únie. Poslanci v nej zareagujú na prejav predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, ktorý by mal zhodnotiť uplynulý rok a vytýčiť plány súčasnej exekutívy EÚ do konca svojho funkčného obdobia.

Poslanci budú v rámci plenárneho zasadnutia diskutovať a hlasovať aj o smernici podporujúcej využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, legislatíve zameranej na zlepšenie kvality okolitého ovzdušia a posilnení európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania. Parlament sa bude zaoberať aj vzťahmi s Bieloruskom, situáciou v Turecku a novými pravidlami, ktoré by mali chrániť spotrebiteľov pred neúmerným zadlžovaním sa prostredníctvom kreditných kariet, limitov povoleného prečerpania a pôžičiek.

O mam

Odporúčame pozrieť

Týždeň v EP: Schengen, dlhodobý rozpočet EÚ, krátkodobé prenájmy, ECB aj Sacharovova cena

Europoslanci sa budú tento týždeň zaoberať reformou schengenského kódexu, rozvojom vysokokapacitných elektronických komunikačných sietí a …

Consent choices