Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Čerpanie eurofondov pre Slovensko sa zvýšilo o viac ako miliardu – najlepší je program IROP

Vláda Ľudovíta Ódora skokovo zrýchlila čerpanie eurofondov. Z celkovej sumy 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 11,18 miliardy eur. Od nástupu úradníckej vlády čerpanie stúplo o 1,02 miliardy eur, čo je nárast o 7,1 %. Za necelé štyri mesiace sa tak podarilo vyčerpať o 470 miliónov viac ako za prvých päť mesiacov tohto roka.

O aktuálnom stave čerpania eurofondov na dnešnom rokovaní vlády informovali premiér Ľudovít Ódor, podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková a minister investícií Peter Balík.

Najväčší nárast v čerpaní má Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Čerpanie v tomto programe narástlo o 19,5 %, čo je zvýšenie o 377 miliónov eur. „Teší ma, že zrýchlenie tempa čerpania eurofondov je viditeľné najmä na našom regionálnom programe IROP. Je to výsledok práce odborného tímu ministerstva a našich systémových opatrení. Integrovaný regionálny operačný program má všetky predpoklady, aby sme z neho do konca roka využili všetky zdroje, ktoré budú slúžiť na lepší rozvoj regiónov,“ vyhlásil po rokovaní vlády minister investícií Peter Balík.

Čerpanie eurofondov k 31.8.2023

MIRRI SR v uplynulých mesiacoch zaviedlo viacero opatrení na zrýchlenie čerpania a ukazuje sa, že veľmi dobre fungujú. Patrí medzi ne zjednodušenie fázovania projektov. Vďaka tomu sa projekty, ktoré sa nestihnú dokončiť do konca tohto roka, môžu financovať aj z nových eurofondov a na dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude potrebné vyhlasovať nové výzvy. K ďalším opatreniam na záchranu eurofondov patrí tiež presun nezazmluvnených a nevyčerpaných prostriedkov na iné ciele. „Z 244 miliónov eur presunutých na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny sa prijímateľom vyplatilo už viac ako 195,5 milióna eur, vrátane priamej podpory pre samosprávy. Ďalších 76 miliónov eur ide na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy,“ doplnil Peter Balík.

Viac..  SR môže prísť o financie EÚ pre neplnenie záväzkov o obnoviteľných zdrojoch

Ďalším opatrením na záchranu eurofondov je možnosť navýšenia financovania projektov až o 20% z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov. V programe IROP sme už schválili 111 dodatočných príspevkov v celkovej výške 30,5 milióna eur. Podarilo sa tým zachrániť rozvojové projekty obcí a krajov za vyše 236 miliónov eur, ktoré boli v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov ohrozené a aktuálne sa schvaľujú ďalšie dve desiatky žiadostí o navýšenie.

Z ostatných operačných programov zaznamenal významný nárast čerpania ešte Operačný program Integrovaná infraštruktúra v gescii ministerstva dopravy, kde sa čerpanie zvýšilo o 419 miliónov eur (6,97 %). Z prioritnej osi Informačná spoločnosť (PO7), ktorú zastrešuje MIRRI, sa presunulo 200 miliónov eur na pomoc domácnostiam počas energetickej krízy a 30 miliónov išlo na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny, z ktorých sa už 19,5 milióna eur (65 %) vyplatilo prijímateľom.

Naštartovali sme aj nové eurofondy. Z Programu Slovensko je vyhlásených už 13 výziev za takmer 731 miliónov eur. Sedem z nich vyhlásilo MIRRI ako riadiaci orgán Programu Slovensko. Ide o výzvy na lepšie odborné vzdelávanie a na podporu verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami pre transformujúce sa regióny, na obnovu ciest II. a III. triedy, na modernejšie základné školy, na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, na digitalizáciu štátnych archívov a na zefektívnenie poskytovania služieb registra trestov. „Rovnako intenzívne ako záchrane starých eurofondov sa venujeme aj naštartovaniu nového programového obdobia,“ dodal minister Balík. MIRRI SR tiež intenzívne plní svoje míľniky v Pláne obnovy a odolnosti, a to v jeho Komponente 17: Digitálne Slovensko.

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 %

Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 – 2020 boli schválené prostriedky vo výške …

Consent choices