Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: redakcia/red.

Robert Hajšel: Spoločným nákupom zbraní ušetríme peniaze

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Poslanci hlasovali za posilnenie obranného priemyslu EÚ spoločným obstarávaním

• Rozpočet vo výške 300 miliónov EUR do konca 2025 na posilnenie obranných spôsobilostí
• V konzorciu by mali byť aspoň tri členské štáty EÚ, aby mohli využívať finančné prostriedky EÚ
• Verejné obstarávanie sa bude financovať z rozpočtu EÚ až do výšky 15 % alebo 20 %, ak sú zapojené malé a stredné podniky alebo spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou
• Nástroj umožní väčšiu podporu Ukrajiny a Moldavska

Poslanci podporili posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom zákona o spoločnom obstarávaní (EDIRPA). Nariadením, na ktorom sa už Parlament dohodol s Radou 27. júna 2023, sa stanovuje krátkodobý nástroj na posilnenie európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania do 31. decembra 2025. Pomôže členským štátom naplniť ich najnaliehavejšie a najkritickejšie potreby v oblasti obrany ktoré zhoršili transfery výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu, a to na báze dobrovoľnosti a spolupráce.

Najmenej tri krajiny EÚ na konzorcium a dodávateľ so sídlom v EÚ

Tento nástroj sa bude financovať z rozpočtu vo výške 300 miliónov EUR. Spoločné nákupy budú musieť zahŕňať najmenej tri členské štáty a mali by byť otvorené účasti členov Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (pridružené krajiny).

Dodávatelia a subdodávatelia musia mať sídlo v EÚ alebo v pridruženej krajine a nesmú podliehať kontrole nepridruženej tretej krajiny alebo subjektu. Náklady na komponenty s pôvodom v EÚ alebo pridružených krajinách nesmú byť nižšie ako 65 % odhadovanej hodnoty konečného výrobku.

Bonusy za projekty na podporu Ukrajiny, Moldavska a zapojenie malých a stredných podnikov

Finančný príspevok EÚ na každé opatrenie bude obmedzený na 15 % odhadovanej hodnoty spoločnej verejnej zákazky na konzorcium. Tento strop sa môže zvýšiť na 20 %, ak sú Ukrajina alebo Moldavsko príjemcami dodatočných množstiev výrobkov obranného priemyslu alebo ak sa aspoň 15 % odhadovanej hodnoty spoločnej zmluvy o verejnom obstarávaní pridelí malému alebo strednému podniku alebo spoločnostiam so strednou kapitalizáciou ako dodávateľom alebo subdodávateľom.

Viac..  Nigel Farage: Rusko bolo k vojne na Ukrajine vyprovokované

„Dnešné hlasovanie je historickým momentom pre obranu EÚ, ktorým sa ustanovuje prvý nástroj EÚ pre spoločné obstarávanie členskými štátmi. Pomôže im to doplniť zásoby, zvýšiť interoperabilitu medzi našimi ozbrojenými silami, posilniť náš priemysel a prispieť k našej neochvejnej podpore Ukrajiny. Vzhľadom na historickú krízu však EDIRPA môže byť len východiskovým bodom pre oveľa ambicióznejšiu spoločnú obrannú agendu,“ povedal po hlasovaní spoluspravodajca výboru pre zahraničné veci Michael Gahler (EPP, DE).

„Dospeli sme k rozumnému kompromisu, vďaka ktorému bude EDIRPA dopĺňať ďalšie nariadenie dôležité pre sektor obrany: zákon na podporu výroby munície. Podarilo sa nám brániť priority Parlamentu vrátane projektov, ktoré podporia Ukrajinu alebo Moldavsko. Najdôležitejšie je, že zintenzívnením spoločného obstarávania vojenského vybavenia pomôže EDIRPA posilniť obranné spôsobilosti členských štátov,“ uviedol spoluspravodajca výboru pre priemysel, výskum a energetiku Zdzislaw Krasnodębski (ECR, PL).

Právny predpis bol prijatý 530 hlasmi za, pričom 66 členovia hlasovali proti a 32 sa hlasovania zdržali. Teraz si to vyžaduje formálny súhlas Rady, aby sa stal právnym predpisom.

Ruská agresia na Ukrajine dramaticky zdôraznila potrebu prispôsobiť európsku obrannú priemyselnú a technologickú základňu (EDTIB) štrukturálnym zmenám: zintenzívniť vojenský výskum EÚ, modernizovať vojenské vybavenie a posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v rámci verejného obstarávania v oblasti obrany, aby sa Únia stala relevantným globálnym aktérom.

O red

Odporúčame pozrieť

Nigel Farage: Rusko bolo k vojne na Ukrajine vyprovokované

Britský politik Nigel Farage vyhlásil, že EÚ a NATO „vyprovokovali“ ruskú inváziu na Ukrajine tým, …

Consent choices