Vladimír Bilčík, europoslanec /DEMOKRATI, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Vladimír Bilčík: Na Slovensku zomiera veľa ľudí kvôli nižšej kvalite ovzdušia

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Poslanci chcú prísne limity na dosiahnutie nulového znečistenia ovzdušia do 2050

• Prísnejšie limity na rok 2035 pre viaceré znečisťujúce látky
• Indexy kvality ovzdušia sa majú v celej Európe harmonizovať
• Krajiny EÚ musia vypracovať plány kvalitu ovzdušia

Parlament prijal pozíciu k revidovanému právnemu predpisu na zlepšenie kvality ovzdušia v EÚ s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie pre európskych občanov.

Hlasovaním, v ktorom 363 poslancov hlasovalo za, 226 proti a 46 sa zdržalo hlasovania sa stanovili prísnejšie limity a cieľové hodnoty do roku 2035 pre viaceré znečisťujúce látky vrátane tuhých častíc (PM2.5, PM10), NO2 (oxid dusičitý), SO2 (oxid siričitý) a O3 (ozón). Cieľom predpisu je zabezpečiť, aby kvalita ovzdušia v EÚ nebola škodlivá pre ľudské zdravie, prírodné ekosystémy a biodiverzitu a tiež zjednotenie predpisov EÚ s najnovšími usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kvalite ovzdušia. Poslanci tiež zdôrazňujú, že normy kvality ovzdušia navrhnuté Komisiou by mali byť priebežným cieľom, ktorý sa má dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do roku 2030.

Viac vzorkovacích miest pre kvalitu ovzdušia

V texte sa zdôrazňuje potreba zvýšiť počet vzorkovacích miest pre kvalitu ovzdušia. V mestských oblastiach by mala existovať aspoň jedna monitorovacia superlokácia na dva milióny obyvateľov, ktorá predstavuje expozíciu všeobecnej mestskej populácie (Komisia navrhla jednu na 10 miliónov obyvateľov). V miestach, kde je pravdepodobné, že sa vyskytnú vysoké koncentrácie ultrajemných častíc (UFP), čierneho uhlíka, ortuti a amoniaku (NH3) by malo byť jedno vzorkovacie miesto na milión obyvateľov, čo je viac ako pôvodne navrhnuté jedno miesto na päť miliónov a potom len pre UFP.

Lepšia ochrana občanov

Poslanci chcú harmonizovať v súčasnosti roztrieštené a neintuitívne indexy kvality ovzdušia v celej EÚ. Indexy musia byť porovnateľné, jasné a verejne dostupné s hodinovými aktualizáciami, aby sa občania mohli chrániť počas vysokej úrovne znečistenia ovzdušia (a pred dosiahnutím povinných výstražných prahov). Indexy budú sprevádzať informácie o príznakoch spojených s vrcholmi znečistenia ovzdušia a súvisiacich zdravotných rizikách pre každú znečisťujúcu látku vrátane informácií prispôsobených zraniteľným skupinám.

Viac..  Podnestersko sa sťažuje u veľvyslanca EÚ, že Kišiňov ignoruje ich mierové návrhy

Parlament tiež chce, aby občania, ktorých zdravie je podlomené, mali pri porušení nových pravidiel silnejšie právo na náhradu škody.

Plány a harmonogramy kvality ovzdušia

Poslanci Európskeho parlamentu navrhujú, aby okrem plánov kvality ovzdušia, ktoré sa vyžadujú v prípade, že krajiny EÚ prekročia limity, všetky členské štáty museli vypracovať harmonogramy, v ktorých sa stanovia krátkodobé a dlhodobé opatrenia na dosiahnutie súladu s novými limitnými hodnotami.

Po hlasovaní spravodajca Javi López (S&D, ES) uviedol: „Riešenie znečistenia ovzdušia v Európe si vyžaduje okamžité opatrenia. Táto pomalá pandémia si na našej spoločnosti vyberá ničivú daň – vedie k predčasným úmrtiam a množstvu kardiovaskulárnych a pľúcnych ochorení. Musíme sa riadiť vedou, zosúladiť naše normy kvality ovzdušia s usmerneniami WHO a posilniť niektoré ustanovenia tejto smernice. Musíme byť ambiciózni, aby sme chránili blaho našich občanov a vytvárali čistejšie a zdravšie životné prostredie.“

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou o konečnej podobe zákona. Znečistenie ovzdušia je naďalej najčastejšou environmentálnou príčinou predčasných úmrtí v EÚ s približne 300 000 predčasnými úmrtiami ročne (pozrite si, ako čistý je vzduch v európskych mestách), pričom najškodlivejšími sú podľa Európskej environmentálnej agentúry PM2.5, PM10, NO2, SO2 and O3,. V októbri 2022 Komisia navrhla revíziu pravidiel EÚ v oblasti kvality ovzdušia s ambicióznejšími cieľmi do roku 2030 a s cieľom dosiahnuť nulové znečistenie do roku 2050 v súlade s Akčným plánom nulového znečistenia.

Tieto právne predpisy reagujú na očakávania občanov týkajúce sa znečistenia a „ekologickejších“ miest s nižšími emisiami, ako aj zvyšovania informovanosti poskytovaním pravidelne aktualizovaných informácií o znečistení, ako sa uvádza v návrhoch 2 ods. 2, 4 ods. 6 a 6 ods. 1 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O red

Odporúčame pozrieť

Bilčík vycestoval do Čiernej Hory a Srbska. Bude hodnotiť pokrok v rozširovaní EÚ

Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík vycestoval na 5-dňovú návštevu Čiernej Hory a Srbska. Krajiny západného Balkánu, …

Consent choices