EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zjednodušenia pravidiel EÚ: zistenia ročného prieskumu zaťaženia za rok 2022

Európska komisia uverejnila ročný prieskum zaťaženia za rok 2022, v ktorom predstavuje svoju činnosť zameranú na zjednodušenie a modernizáciu pravidiel EÚ. Opisuje sa v ňom pokrok a konkrétne príklady toho, čo Komisia dosiahla v prvom roku plného uplatňovania zásady rovnováhy záťaže, ako aj v rámci svojho programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) a opatrení nadväzujúcich na odporúčania expertnej skupiny na vysokej úrovni, platformy Fit for Future. Túto prácu posilňuje ďalšie úsilie, ako sa uvádza v balíku pomoci pre MSP.

Výsledky dosiahnuté za prvý rok uplatňovania zásady rovnováhy záťaže

Zásada rovnováhy záťaže predstavuje určitý druh „nákladovej brzdy“, čo znamená, že všetky nové náklady občanov a podnikov na dodržiavanie predpisov vrátane administratívnych nákladov sa vyčíslia a vykompenzujú znížením existujúceho zaťaženia alebo sa v čo najväčšej možnej miere kompenzujú. V roku 2022 Komisia túto zásadu uplatnila na 52 legislatívnych návrhov. Očakáva sa, že celková administratívna záťaž sa vďaka prijatým návrhom zníži o 7,3 miliardy EUR. K dosiahnutiu úspor nákladov často prispievajú aj digitalizácia a interoperabilné riešenia.

Výsledky, ktoré Komisia dosiahla v oblasti zjednodušovania práva a znižovania zaťaženia – REFIT

V roku 2022 Komisia dokončila hodnotenia a kontroly vhodnosti a predložila revízie právnych predpisov EÚ s potenciálom priniesť občanom, podnikom a verejným orgánom výrazné zníženie záťaže a zjednodušenia. Iniciatívy zahŕňajú širokú škálu oblastí politiky od opatrení v oblasti klímy a hospodárskej súťaže, cez spravodlivosť a migráciu, mobilitu a dopravu až po jednotný trh. Prieskum obsahuje podrobné príklady týchto úspechov.

Opatrenia Komisie nadväzujúce na prácu platformy Fit for Future

Platforma Fit for Future prijala vo svojom ročnom pracovnom programe 10 stanovísk, ktoré sa týkali širokej škály iniciatív, medzi ktoré patria okrem iného DPH priaznivá pre podniky, riadenie energetickej únie a opatrenia v oblasti klímy, prístup malých a stredných podnikov (MSP) ku kapitálu, plytvanie potravinami a dary a nariadenie REACH o chemických látkach. Prieskum informuje o odporúčaniach platformy a o činnostiach, ktoré Komisia podnikla v nadväznosti na všetky tieto stanoviská.

Viac..  Slovensko musí riešiť výzvy eurokomisie v prípade troch smerníc

Komisia uvíta ďalšie návrhy od všetkých európskych občanov, podnikov, organizácií a inštitúcií na zjednodušenie politík EÚ, ktoré možno sprostredkovať cez portál Vyjadrite svoj názor: Zjednodušiť!.

Kontext

Ročný prieskum zaťaženia je súčasťou programu lepšej právnej regulácie a Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) – regulačného prístupu Komisie pre transparentnú tvorbu politiky založenú na dôkazoch. V oznámení o lepšej právnej regulácii z roku 2021 sa navrhli konkrétne zlepšenia procesu tvorby práva EÚ s cieľom podporiť obnovu Európy a zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové, a to aj zavedením zásady rovnováhy záťaže. Platforma Fit for Future, expertná skupina na vysokej úrovni zložená z národných, regionálnych a miestnych orgánov, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov a členov siete RegHub Výboru regiónov, bola zriadená v roku 2020 s cieľom doplniť prácu Komisie v oblasti regulačného zjednodušovania.

O mam

Odporúčame pozrieť

volebne pravo, volby

Prieskum: Tretina Európanov v súčasnosti volí populistické strany

Takmer tretina Európanov v súčasnosti volí populistické, krajne pravicové alebo krajne ľavicové politické strany, pričom …

Consent choices