europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Tento týždeň v EP: Rozprava so šéfkou ECB či seminár o Európskom akte o slobode médií

Európski poslanci budú tento týždeň diskutovať s Christinou Lagarde o ekonomike a menových otázkach a zamerajú sa na prípravu prvého októbrového plenárneho zasadnutia. Na pôde Európskeho parlamentu sa tiež uskutoční seminár pre novinárov zameraný na pripravovaný Európsky akt o slobode médií.

Monetárny dialóg so šéfkou ECB

Poslanci z Výboru EP pre hospodárske a menové veci privítajú v pondelok popoludní na svojom zasadnutí prezidentku Európskej centrálnej banky Christinu Lagarde, aby s ňou počas ďalšieho z pravidelných štvrťročných stretnutí prediskutovali okrem iného aj stav inflácie, verejného dlhu, správu hospodárskych záležitostí a vysokú úroveň bankovej likvidity.

Príprava na plenárne zasadnutie

Poslanecké kluby sa tento týždeň budú venovať prípravám na plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutoční v dňoch 2. – 5. októbra v Štrasburgu. Poslanci budú počas prvého októbrového plenárneho zasadnutia diskutovať a hlasovať o Európskom akte o slobode médií, ktorý by mal posilniť nezávislosť médií a zabrániť snahám o politické ovplyvňovania redakčných rozhodnutí.

Plénum bude hlasovať aj o novom nástroji obchodnej politiky, ktorý by mal pomôcť chrániť EÚ a jej členské štáty pred hospodárskym nátlakom tretích krajín. Poslanci sa budú zaoberať návrhom v oblasti európskych zelených dlhopisoch, ktorý by mal predchádzať environmentálne klamlivej reklame, venovať sa budú aj opatreniam na ochranu pracovníkov pred azbestom.

Parlament bude rokovať o revízií dlhodobého rozpočtu Únie na roku 2021 – 2027, stratégii vytvorenia lepšieho internetu pre deti, ale aj o ceste Moldavska do EÚ. Zákonodarcom sa tiež prihovorí prezident Českej republiky Petr Pavel.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Európsky akt o slobode médií: seminár pre novinárov

Európsky parlament organizuje v utorok od 10.15 do 11.15 hod. seminár pre novinárov na tému „Európsky akt o slobode médií a Akt o digitálnych službách – ochrana slobody médií v bezpečnom online svete“.

V úvode, ktorý sa zameria na ochranu médií, vystúpi predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie (CULT) a spravodajkyňa pripravovaného Európskeho aktu o slobode médií Sabine Verheyen (EPP, DE). Následne sa ujme slova Christel Schaldemose (S&D, DK) z Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), aby sa ako spravodajkyňa EP pre Akt o digitálnych službách vyjadrila k zmenám, ktoré priniesla táto nová legislatíva spotrebiteľom i poskytovateľom mediálnych služieb. Ak máte záujem zúčastniť sa na seminári online, zaregistrujte sa, prosím, na samostatnej webovej stránke.

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Týždeň v EP: Batérie, odlesňovanie, vplyv pandémie na deti, budúcoročná cena LUX 

Europoslanci sa tento týždeň pokúsia dohodnúť s Radou na nových pravidlách výroby a likvidácie batérií …

Consent choices