Potraviny, nákup. PHOTO: ©European Union 2011 - EP

Zvyšky pesticídov boli vlani najčastejšie v potravinách z krajín mimo EÚ

Zvyšky pesticídov sa v roku 2022 najčastejšie v SR zistili v potravinách dovezených z tretích krajín, teda z krajín mimo EÚ. Vyplýva to zo správy o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2022, zverejnenej tento týždeň Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR.

„Vo vzorkách pôvodom z tretích krajín bola zaznamenaná najvyššia frekvencia nálezov rezíduí pesticídov (pod stanovený MRL – maximálny reziduálny limit) 76,9 %. Pri 6,73 % vzoriek pôvodom z tretích krajín boli stanovené rezíduá pesticídov nad MRL, tieto vzorky boli vyhodnotené ako nevyhovujúce. Najvyšší počet vzoriek bol odobratý z potravín importovaných z Turecka (21), Juhoafrickej republiky (15), Egypta (8) a Maroka (8),“ spresnili veterinári.

V potravinách slovenského pôvodu v 67,7 % vzoriek nebola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov a v 32,2 % vzoriek bola zistená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov pod stanoveným MRL. „V potravinách domáceho pôvodu boli nálezy rezíduí pesticídov zistené vo vzorkách broskýň, jabĺk, jahôd, čerešní, čučoriedok, hlávkovej kapusty, karfiolov, mrkvy, šalátu, zemiakov, obilia (pšenica, jačmeň, ovos) a vo vzorkách vína. Ako nevyhovujúca bola vyhodnotená jedna vzorka ovsa,“ priblížila ŠVPS.

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ sa podľa správy v polovici vzoriek potravín (52,6 %) zistila prítomnosť rezíduí pesticídov nad limit použitej analytickej metódy, pričom dve vzorky (0,98 %) boli vyhodnotené ako nevyhovujúce. Najvyšší počet odobratých a analyzovaných vzoriek zo štátov EÚ pochádzal zo Španielska (57), Poľska (37), Talianska (23), Českej republiky (21), Nemecka (12), Maďarska (10) a Holandska (10).

Viac..  Eugen Jurzyca: V práve na opravu vidím aj riziká, udržiavať náhradné diely za každú cenu nemá zmysel

ŠVPS dodala, že v roku 2022 bolo analyzovaných 443 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, kravského mlieka, bravčového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 230 vzorkách potravín (51,92 %) sa zistil jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 11 vzoriek (2,48 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov (hodnoty pod limit kvantifikácie analytických metód) sa nezistili v 213 vzorkách, čo predstavuje 48,08 %.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices