Monika Beňová, europoslankyňa /SMER-SD, SD/. PHOTO: FB M. Beňová

M. Beňová: Európske investície do inovácií musia smerovať aj na Slovensko

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať aj podporou strategických technológií a inovácií. Jej cieľom je aj riešenie pretrvávajúceho nedostatku kvalifikovaných pracovných síl a súvisiacich zručností.

Európska komisia chce podporiť inovácie v Európe, tak aby nedochádzalo k odlivu investícií do zahraničia a aby sme boli schopní v tejto oblasti konkurovať napríklad Číne či Spojeným štátom. „Na rozdiel od nich však Komisia neplánuje využiť žiadne nové finančné zdroje, ale len redistribuovať tie existujúce,“ pripomenula poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

To môže byť vzhľadom na existujúce ambiciózne ciele žalostne málo. „Navrhovaná schéma podpory navyše znevýhodňuje niektoré členské štáty, ktoré môžu narážať na limity vyplývajúce z fiškálnych pravidiel Únie,“ uviedla europoslankyňa.

Viac..  Robert Hajšel: Návrh na zmeny zakladajúcich zmlúv EÚ by limitovalo zvrchovanosť členských krajín

V budúcnosti to môže prispieť k výraznej nerovnováhe a reálnemu ohrozeniu fungovania spoločného trhu. „Pokiaľ chce Komisia napĺňať svoje ambície týkajúce sa rozvoja nových technológií, musí nájsť spôsob akým smerovať európske investície do inovácií rovnomerne a teda do všetkých krajín, vrátane Slovenska,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices