ceny energii
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia zverejnila odporúčania na boj s energetickou chudobou

Zabezpečenie toho, aby bola energetická transformácia Európy spravodlivá a férová, je podľa Európskej komisie (EK) základným kameňom európskej zelenej dohody. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v stredu informoval, že vláde SR už zaslal dokument ohľadom ochrany pred energetickou chudobou a ďalších odporúčaní.

Komisia podľa ÚRSO odporúča jasne rozlišovať štrukturálne opatrenia na riešenie energetickej chudoby a opatrenia na zvýšenie cenovej dostupnosti energie. Preferované by z pohľadu EK mali byť štrukturálne opatrenia ako energetická efektívnosť, obnova budov, tepelná modernizácia alebo rozvoj OZE. „Členské štáty by mali zaviesť opatrenia brániace odpájaniu spotrebiteľov postihnutých energetickou chudobou a tiež zaviesť inštitút dodávateľa poslednej inštancie. Dôležitá je tiež konzistentnosť energetickej a sociálnej politiky,“ uviedol ÚRSO.

Členské štáty by tiež mali zvýšiť intenzitu informačných kampaní o energetickej efektívnosti zameraných na domácnosti postihnuté energetickou chudobou s cieľom zabezpečiť, aby tieto skupiny obyvateľstva dostali individualizované informácie a poradenstvo. V roku 2022 totiž podľa ÚRSO vysoké ceny energií spolu s infláciou spôsobili, že odhadom 9,3 % Európanov nebolo schopných udržať si vo svojich domovoch primerane teplo.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

V oblasti energetickej efektívnosti EK odporúča prijať opatrenia na zrýchlenie miery obnovy budov v prípade budov s najhoršou energetickou hospodárnosťou. Pri financovaní by členské štáty mali navrhnúť konkrétne systémy podpory energetickej efektívnosti zamerané na domácnosti postihnuté energetickou chudobou. „Čo najviac zjednodušiť podmienky podávania žiadostí o finančné prostriedky a obmedziť množstvo administratívnych prekážok a súvisiacich nákladov v prípade týchto žiadostí,“ priblížil úrad.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Každá štvrtá domácnosť na Slovensku je ohrozená chudobou

Sociálny klimatický fond a boj proti energetickej chudobe Dohoda s členskými štátmi o vytvorení Sociálneho …

Consent choices