utecenci, syria
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Dlhodobo etablované liberálne demokracie na celom svete zažívajú znepokojujúce zhoršenie svojich demokratických štruktúr, varujú poslanci.

Európsky parlament vo štvrtok prijal odporúčania o tom, ako by EÚ mala brániť právo občanov v neliberálnych politických systémoch a autoritárskych režimoch zúčastňovať sa na skutočných voľbách. Je to základné ľudské právo, ktoré podporuje EÚ na celom svete, tvrdia poslanci a dodávajú, že toto právo sa občanom v neliberálnych politických systémoch a autoritárskych režimoch pravidelne odopiera.

Tieto režimy vedú falošné voľby, ktorých výsledok v žiadnom prípade nepredstavuje vôľu občanov, zdôrazňujú poslanci. Okrem toho tieto čoraz častejšie využívajú takéto voľby na legitimizáciu svojej vlády, a to na domácej aj medzinárodnej úrovni, a spolupracujú s cieľom zabezpečiť si vzájomne legitímnosť volieb. EÚ musí na tento trend reagovať, uvádza sa v uznesení.

Informovanosť o práve zúčastniť sa na skutočných voľbách

Poukazujúc na to, že 80 % ľudí žije v krajinách, ktoré nie sú slobodné alebo sú len čiastočne slobodné, zatiaľ čo viac ako tretina svetovej populácie žije pod autoritárskou vládou, poslanci vyzývajú EÚ, aby využila svoje nástroje na informovanie občanov o ich práve zúčastniť sa na skutočných voľbách. Vyzývajú EÚ, aby bojovala proti naratívom autokratických a neliberálnych režimov, že majú mandát od svojich občanov v dôsledku skutočných volieb. EÚ by tiež mala venovať osobitnú pozornosť zneužívaniu informačných a komunikačných technológií a umelej inteligencie zo strany týchto režimov, ktoré sa používajú na manipuláciu volieb, a mala by uznať kľúčovú úlohu občianskej spoločnosti pri odhaľovaní falošných volieb.

Konať na medzinárodných fórach

Viac..  EÚ poskytne 50 miliónov na opravu ukrajinských prístavov

Poslanci odporúčajú, aby sa informácie o skutočných voľbách a práve občanov zúčastňovať sa na nich zahrnuli do projektov v oblasti ľudských práv a demokratizácie v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa a nástroja predvstupovej pomoci.

Parlament napokon vyzýva EÚ, aby konala na medzinárodných fórach a podporovala úzku spoluprácu a koordináciu medzi demokratickými krajinami, multilaterálnymi inštitúciami, ako je Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva a Rada Európy, a organizáciami, ktoré schválili Deklaráciu OSN o zásadách medzinárodných volebných pozorovateľských misií.

Spravodajca Nacho Sánchez Amor (S&D, Španielsko) uviedol: „Toto odporúčanie poskytuje široký súbor návrhov na lepšie riešenie rastúcej asertívnosti neliberálnych a autoritárskych režimov, ktoré aj napriek vážnemu zhoršeniu stavu demokracie naďalej hľadajú demokratickú legitimitu prostredníctvom volebných procesov, ktoré nie sú ani spravodlivé ani slobodné.“

Odporúčanie bolo prijaté 522 hlasmi za, 27 členov hlasovalo proti a 53 sa hlasovania zdržalo.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Výrobcovia automobilov v Európskej únii (EÚ) žiadajú väčšiu podporu elektromobility. Potrebné je rozšíriť nákupné stimuly, …

Consent choices