emisie, automobily
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Euro 7: Europoslanci podporujú nové pravidlá na zníženie emisií znečisťujúcich látok

Európski poslanci sú pripravení začať rokovania s vládami členských štátov o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy pre osobné automobily, dodávky, autobusy a nákladné vozidlá.

Parlament vo štvrtok prijal svoju rokovaciu pozíciu o prepracovanom návrhu pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami (Euro 7) 329 hlasmi za, 230 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania. Novým nariadením sa aktualizujú súčasné limity pre emisie výfukových plynov (ako sú oxidy dusíka, tuhé častice, oxid uhoľnatý a amoniak) a zavedú sa nové opatrenia na zníženie emisií z pneumatík a bŕzd a zvýšenie životnosti batérií.

Poslanci súhlasia s úrovňami, ktoré navrhla Komisia pre emisie znečisťujúcich látok pre osobné automobily, a navrhujú dodatočné rozdelenie emisií do troch kategórií ľahkých úžitkových vozidiel na základe ich hmotnosti. Navrhujú sa v nich aj prísnejšie limity výfukových emisií merané v laboratórnych a skutočných jazdných podmienkach pre autobusy a ťažké úžitkové vozidlá. Parlament chce tiež zosúladiť metodiky a limity EÚ pre výpočet emisií častíc z bŕzd a miery oderu pneumatík s medzinárodnými normami, ktoré v súčasnosti vypracúva Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov. Podrobnejšie informácie nájdete v tejto nedávnej tlačovej správe.

Vyhlásenie spravodajcu

Spravodajca Alexandr Vondra (EKR, CZ) uviedol: „podarilo sa nám dosiahnuť rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov. Bolo by kontraproduktívne vykonávať environmentálne politiky, ktoré poškodzujú európsky priemysel aj jej občanov. Prostredníctvom nášho kompromisu slúžime záujmom všetkých zúčastnených strán a vyhýbame sa extrémnym postojom.“

Tlačová konferencia

Spravodajca Alexandr Vondra bude informovať novinárov po hlasovaní vo štvrtok 9. novembra o 13:30 hod v tlačovej konferenčnej miestnosti Anny Politkovskej (SPAAK 0A50) v Bruseli. Živé vysielanie a záznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť na webovom sídle Parlamentu.

Ďalší postup

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s vládami členských štátov EÚ o konečnej podobe zákona,

Súvislosti

Komisia 10. novembra 2022 navrhla prísnejšie emisné normy látok znečisťujúcich ovzdušie pre vozidlá so spaľovacími motormi bez ohľadu na použité palivo. Súčasné emisné limity sa vzťahujú na osobné automobily a dodávky (Euro 6) a na autobusy, nákladné vozidlá a iné ťažké úžitkové vozidlá (Euro VI). Ako novinka sa v návrhu Euro 7 riešia emisie mimo výfukových plynov (mikroplasty z pneumatík a častice z bŕzd) a sú tam tiež zahrnuté požiadavky týkajúce sa životnosti batérie.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov, pokiaľ ide o podporu nákupu elektrických vozidiel, ktoré spĺňajú dobré normy životnosti batérií, pokrok v zavádzaní digitálnej a elektrickej infraštruktúry a zníženie energetickej závislosti EÚ od zahraničných aktérov, ako sa uvádza v návrhoch 4 ods. 3, 4 ods. 6, 18 ods. 2 a 31 ods. 3 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

Reakcie slovenských poslancov

Monika BEŇOVÁ (NI): Emisná norma Euro 7 absolútne neprimerane zaťaží automobilový priemysel. Jej pozitívny účinok z hľadiska ochrany životného prostredia je v porovnaní s tým prakticky zanedbateľný. Zavedenie tejto normy by si vyžadovalo veľké investície, ktoré by sa následne odzrkadlili v neúmernom zdražení áut. Je jasným príkladom predpisu, kedy sa namiesto pragmatizmu, tak nevyhnutnému s súčasných v ekonomicky ťažkých časoch, prikláňame k environmentálnemu radikalizmu. Navyše, ani jej navrhované znenie nepovažujú environmentálni alarmisti za postačujúce.

Vladimír BILČÍK (EPP): Emisie z cestnej dopravy zásadným spôsobom prispievajú k otepľovaniu planéty, zhoršeniu zdravia aj Slovákov a Sloveniek a prehlbovaniu klimatickej krízy. Som preto za opatrenia, ktoré znížia emisie znečisťujúcich látok pre osobné automobily, dodávky, autobusy a nákladné vozidlá. Tieto opatrenia sú súčasťou balíka Fit for 55, ktorý som v minulosti podporil. Odkazuje na cieľ EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %, pričom tieto pravidlá sú dôležité aj pre modernizáciu nášho priemyslu a našej ekonomiky, ktoré potrebujú priestor a čas pripraviť sa na nové a jasné podmienky.

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Martin HOJSÍK (Renew): Dúfam, že pri norme Euro 7 sa nám podarí dosiahnuť podobný, kvalitný kompromis, ako sme dosiahli vo Výbore pre životné prostredie. Naša skupina Obnovme Europu vrátane nás z Progresívneho Slovenska v tom zohrala dôležitú úlohu. Dosiahli sme kompromis, ktorý nebude zaťažovať automobilový priemysel zmenami, ktoré by boli veľmi nákladné. Napríklad kompletne nové testovacie metódy na emisie z výfukov. No vieme, že priemysel dokáže urobiť zlepšenia, ktoré sú dobré pre životné prostredie aj klímu. Najdôležitejšie však je, že táto norma stanovuje aj limity na emisie, z bŕzd a pneumatík. Až 70% mikroplastov v oceánoch sú práve z pneumatík. Výsledný kompromis nebude zbytočnou záťažou pre automobilky, ale významne pomôže chrániť zdravie a životné prostredie.

Eugen JURZYCA (EKR): Návrhu EURO 7 chýbajú základné analýzy dopadov. Napríklad predkladatelia neanalyzovali, aký vplyv budú mať nové pravidlá na spomalenie výmeny starých áut za nové. Toto spomalenie by pritom viedlo k zhoršeniu životného prostredia. Efektívnejšie by bolo skôr sa (napríklad daňovou politikou) zamerať na výmenu starých (najviac znečisťujúcich) áut za moderné, než ešte viac sprísňovať limity moderným autám, pretože úspory emisií medzi EURO 6 a EURO 7 nie sú veľké, zato rozdiel v cenách veľký je.

Ivan ŠTEFANEC (EPP): Návrh nariadenia Euro 7 rozširuje cieľ znižovať emisie znečisťujúcich látok z cestnej dopravy o emisie vznikajúce pri používaní bŕzd, pri odere pneumatík, ale venuje sa aj životnosti batérií. Je dôležité, aby podmienky pre priemysel boli nastavené realisticky, preto vítam kompromisné znenie textu, ktoré ustúpilo z vysokých nárokov na úpravu súčasných spaľovacích motorov.

Michal WIEZIK (Renew): EURO 7 vnímam ako prijateľný kompromis medzi pozíciou Komisie a členskými krajinami, ktorý reflektuje aj cieľ EÚ ukončiť výrobu áut so spaľovacími motormi do roku 2035. Prináša významné zmeny v znižovaní emisií z nákladných vozidiel a v znižovaní emisií častíc z pneumatík a bŕzd, na ktoré doteraz nebol kladený dostatočný dôraz. EURO 7 výrazne zlepší reálne emisie z jazdy v mestských oblastiach, čo bude prínos hlavne pre kvalitu života v centrách miest, kde doprava patrí k najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Bolo by však zbytočné investovať obrovské prostriedky do zlepšovania technológií, s ktorými už v relatívne blízkej budúcnosti nerátame.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Poslanci Európskeho parlamentu budú na tohto týždňovom plenárnom zasadnutí diskutovať s predstaviteľmi Komisie aj o skutočných zámeroch …

Consent choices