Ceny Regiostars. PHOTO: © European Union 2023

Ceny REGIOSTARS za prelomové projekty financované EÚ za rok 2023 sú udelené

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová udelila ceny REGIOSTARS za rok 2023 siedmim vynikajúcim a inovatívnym projektom v celej Európe, ktoré boli podporené z fondov politiky súdržnosti. Projekty ilustrujú, ako EÚ prostredníctvom politiky súdržnosti prináša skutočnú zmenu a posilňuje hospodársky a sociálny rozvoj v celej EÚ. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v českej Ostrave.

V roku 2023 bolo do súťaže predložených rekordných 228 prihlášok, ktoré sa uchádzali o najvyššiu cenu v šiestich rôznych kategóriách, ako aj o cenu verejnosti, pričom do užšieho výberu bolo vybraných 30 finalistov.

Kategória 1 – Konkurencieschopná a inteligentná Európa: V tejto kategórii sa na prvom mieste umiestnil španielsky projekt „Edificio Fundacion Pasqual Maragall“. Táto nadácia so sídlom v Barcelone sa pýši najmodernejšou infraštruktúrou, ktorá umožňuje výskum, digitalizáciu a spoluprácu s inými krajinami EÚ v boji proti Alzheimerovej chorobe. 

Kategória 2 – Zelená Európa: V tejto kategórii zvíťazil projekt iniciatívy Interreg s názvom „From mine to river. The Water Guardians“ (Od bane k rieke. Strážcovia vody) zrealizovaný na hranici Rumunska a Srbska. Dve univerzity a jedna mimovládna organizácia sa spojili s cieľom navrhnúť riešenie, ako znížiť znečistenie spôsobené ťažobnými činnosťami a obnoviť prirodzenú atraktivitu a estetiku pohraničnej oblasti. 

Kategória 3 – Prepojená Európa: Cenu za túto kategóriu získal projekt iniciatívy Interreg realizovaný v Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku a Poľsku. Program „Dynaxibility4CE“ zlepšuje nízkouhlíkovú mobilitu a kvalitu ovzdušia v strednej Európe tým, že poskytuje orgánom verejnej dopravy stratégie plánovania a potrebné nástroje na riešenie nových trendov v oblasti mobility. 

Kategória 4 – Sociálna a inkluzívna Európa: Víťazom tejto kategórie je projekt „ProFem 2.0“ z Česka. Projekt ponúka podporu obetiam domáceho a sexuálneho násilia prostredníctvom špecializovaných centier a online platformy. Vďaka osobitným štruktúram vytvoreným na vnútroštátnej úrovni dokáže projekt podporovať obete v celej krajine.

Kategória 5 – Európa bližšie k občanom: V tejto kategórii bol ocenený preukaz „EuregioFamilyPass“, ktorý poskytuje početné výhody rodinám (napríklad prístup na kultúrne podujatia, k verejnej doprave a vzdelávaniu) v regióne Tirolsko-južné Tirolsko-Tridentsko medzi Rakúskom a Talianskom. 

Kategória 6 – Téma roka (2023 – Európsky rok zručností): Prvé miesto v tejto kategórii obsadil projekt „TechGrounds“ z Holandska. Zameriava sa na riešenie nesúladu, ktorý sa často vyskytuje na trhu práce v oblasti IT, a to aktiváciou skrytých talentov a ponukou usmerneného prístupu k IT, od tipov v oblasti nástupu nových zamestnancov až po špecializovanú odbornú prípravu.

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Podobne ako každý rok bola verejnosť vyzvaná, aby hlasovala za svoj obľúbený projekt spomedzi 30 finalistov zaradených do užšieho výberu. V tomto roku bol s najvyšším počtom online hlasov jasným favoritom verejnosti projekt „Kultúrne umelecké centrum: múzeum a knižnica“ v bulharskom Burgase. Vďaka prostriedkom z Kohézneho fondu sa opustená budova premenila na kultúrne a vzdelávacie centrum a v súčasnosti v nej sídli múzeum a najväčšia knižnica v juhovýchodnom Bulharsku so 600 000 knihami. Zároveň ponúka priestor, ktorý možno využiť na komunitné podujatia a semináre.

Súvislosti

Komisia udeľuje ceny REGIOSTARS každoročne už od roku 2008. Stali sa európskou značkou excelentnosti pre projekty, ktoré boli financované z prostriedkov EÚ v rámci politiky súdržnosti a preukázali inovatívne a inkluzívne prístupy v oblasti regionálneho rozvoja. Podnecujú regióny k tomu, aby vykonávali čoraz účinnejšiu politiku súdržnosti EÚ, ktorá napĺňa potreby občanov na miestnej úrovni.

V tomto roku súťažili stovky projektov v piatich kategóriách, ktoré sú v súlade s politickými cieľmi programového obdobia 2021 – 2027, a v osobitnej kategórii stanovenej pre tento ročník, ktorá v tomto prípade súvisela s Európskym rokom zručností 2023. Celkovo sa teda súťažilo v šiestich kategóriách, pričom osobitnú cenu udelila aj verejnosť, ktorá hlasovala za svoj obľúbený projekt zo zoznamu finalistov.

Z 228 prihlášok bolo vybraných 30 finalistov, ktorí predstavili svoje projekty porote v záverečnej prezentácii počas každoročného týždňa regiónov EÚ, ktorý sa konal v októbri 2023. Slávnostné odovzdávanie cien sa následne uskutočnilo v českej Ostrave. Každý rok sa slávnostné odovzdávanie cien uskutočňuje v inom členskom štáte na základe rotačného kalendára. 

O mam

Odporúčame pozrieť

Enria: Banky v eurozóne by mali počítať s ďalším poklesom cien nehnuteľností

Banky v eurozóne by mali počítať s rizikom ďalšieho poklesu cien nehnuteľností, keď budú pracovať …

Consent choices