Europska unia

Inštitúcie EÚ chcú chrániť životné prostredie aj prostredníctvom trestného práva

Európska komisia (EK) v piatok privítala dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia v decembri 2021 navrhla novú smernicu, ktorá pomôže dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody prostredníctvom boja proti najzávažnejším trestným činom v oblasti životného prostredia. Po nadobudnutí účinnosti novej smernice budú musieť členské štáty do svojich trestnoprávnych predpisov zahrnúť presnejšie vymedzenie kategórií trestných činov proti životnému prostrediu, ako aj účinné odrádzajúce sankcie pre páchateľov. Nový právny rámec zabezpečí, aby závažné trestné činy proti životnému prostrediu nezostali nepotrestané. To tiež zabráni znečisťovaniu a zhoršovaniu životného prostredia.

Podľa novej smernice porušenia environmentálnych povinností, ako je nezákonný obchod s chemickými látkami alebo ortuťou a manipulácia s nimi či nezákonná recyklácia lodí sa budú musieť považovať za trestné činy vo všetkých členských štátoch EÚ. Podobné druhy a úrovne sankcií pre fyzické a právnické osoby sa budú uplatňovať v celej EÚ, čo zaistí konzistentnejšie uplatňovanie práva a posilní ich odrádzajúci účinok. Napríklad nezákonný zber, preprava a spracovanie odpadu alebo uvádzanie nelegálne vyťaženého dreva či výrobkov z dreva vyrobených z nelegálne vyťaženého dreva na trh bude v členských štátoch postihnuteľné odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov.

Maximálna výška pokút pre spoločnosti, ktoré spáchali takéto trestné činy, by nemala byť nižšia ako päť percent celkového celosvetového obratu právnickej osoby alebo suma zodpovedajúca 40 miliónom eur. Spôsobenie obzvlášť závažných škôd na životnom prostredí sa bude považovať za závažný trestný čin s vyššími sankciami. Okrem toho musia vnútroštátni zákonodarcovia zvážiť osobitné priťažujúce okolnosti a doplnkové sankcie a opatrenia (okrem finančných sankcií) s cieľom umožniť prispôsobenú reakciu na konkrétne trestné činy. Osoby, ktoré nahlasujú trestné činy proti životnému prostrediu a spolupracujú s orgánmi presadzovania práva, budú mať prospech z podporných opatrení v súvislosti s trestným konaním.

Viac..  Michal Wiezik: Riešením nie je presedlať z jednorazových plastov na jednorazový papier

Smernica predpokladá, že inšpektori, príslušníci polície, prokurátori a sudcovia budú mať k dispozícii dostatočné zdroje a primeranú odbornú prípravu, ako aj účinné nástroje na presadzovanie práva, koordináciu, spoluprácu a zber údajov. Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) musia politickú dohodu ešte formálne prijať. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

priroda

M. Hojsík: Minister Taraba dnes odštartoval proces oslabovania ochrany prírody na Slovensku

Poslanec NR SR Michal Sabo a podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík považujú avizovanú revíziu národných …

Consent choices