Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Európska komisia (EK) schválila dve slovenské schémy štátnej pomoci s celkovým rozpočtom 560 miliónov eur na podporu malých a stredných podnikov a veľkých podnikov v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.

Komisia spresnila, že obe schémy boli schválené v rámci dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci, ktorý bol prijatý v marci tohto roku a ktorý pozmenil a predĺžil dočasný krízový rámec prijatý v marci 2022 s cieľom umožniť členským štátom EÚ podporovať hospodárstvo v súvislosti s dosahmi ruskej agresie voči Ukrajine na ich národné ekonomiky.

V rámci týchto dvoch schém budú opatrenia pozostávať z podpory likvidity vo forme záruk, dotácií poplatkov za záruky a čiastočných rabatov istiny úverov s celkovým rozpočtom 296 miliónov eur. Tiež z podpory likvidity vo forme záruk a čiastočných rabatov istiny úverov s celkovým rozpočtom 264 miliónov eur.

Účelom oboch schém je zmierniť nedostatok likvidity spoločností priamo alebo nepriamo postihnutých vážnym narušením ekonomiky spôsobeným vojnou Ruska proti Ukrajine. Schéma štátnej pomoci je smerovaná prostredníctvom úverových inštitúcií a iných finančných inštitúcií k malým a stredným podnikom a veľkým podnikom vo všetkých sektoroch s výnimkou finančných inštitúcií.

Viac..  M. Beňová: Komisia nemá prečo vstupovať do rozhodnutí o zahraničných investíciách

Komisia zistila, že obe slovenské schémy sú v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a prechodnom rámci. Záruky na pôžičky sa použijú na financovanie investícií alebo prevádzkového kapitálu, maximálna výška záruk je 80 % istiny úveru a pomoc bude poskytnutá najneskôr 31. decembra 2023.

Okrem toho bude verejná podpora podliehať podmienkam súvisiacim s možnou nepriamou pomocou v prospech úverových inštitúcií alebo iných finančných inštitúcií, aby sa obmedzilo neprimerané narušenie hospodárskej súťaže. Komisia dospela k záveru, že schéma štátnej pomoci je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy v hospodárstve členského štátu a na tomto základe ju schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila predĺženie a zmenu slovenského opatrenia zameraného …

Consent choices