Značký archívu: schéma pomoci

EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila predĺženie a zmenu slovenského opatrenia zameraného na zmiernenie účinkov zatvorenia uhoľných baní v regióne Horná Nitra na zamestnancov. Schéma bola pôvodne schválená v júni 2020 (SA.56844) a jej platnosť sa skončí 31. decembra 2023. Jej cieľom je zmierniť sociálny vplyv zatvorenia uhoľných baní …

Viac ... »

Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Slovensko

Európska komisia (EK) schválila dve slovenské schémy štátnej pomoci s celkovým rozpočtom 560 miliónov eur na podporu malých a stredných podnikov a veľkých podnikov v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR. Komisia spresnila, že obe schémy boli schválené v rámci dočasného krízového a prechodného rámca štátnej …

Viac ... »

EK schválila slovenskú schému pomoci 70 miliónov eur na podporu spracovateľov dobytka, potravín a nápojov

dobytok

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 70 miliónov eur na pomoc v oblasti spracovávania dobytka a výroby potravín a nápojov v súvislosti s vojnou Ruska proti Ukrajine. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového a prechodného rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 9. marca 2023 na podporu opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové …

Viac ... »

Rezort hospodárstva zaslal EK na notifikáciu návrh ďalšej schémy pomoci pre podniky

Ministerstvo hospodárstva SR zaslalo Európskej komisii na notifikáciu návrh ďalšej schémy pomoci na zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a zemného plynu. Ako informuje rezort, v prípade úspešnej notifikácie bude mať Slovensko v roku 2023 k dispozícii ďalší nástroj pomoci pre priemysel. „Využitie tohto rámca bude závisieť od disponibilných rozpočtových zdrojov …

Viac ... »

Komisia schválila Slovensku 9 miliónov EUR na podporu autobusových spoločností

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 9 miliónov EUR na podporu autobusových spoločností v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci. Opatrenie bude otvorené pre autobusové spoločnosti pôsobiace v medzinárodnej pravidelnej a príležitostnej doprave, ktoré v období od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021 …

Viac ... »

Európska komisia schválila tzv. Veľkú schému pomoci pre gastro a cestovný ruch

hotel, cestovny ruch

 Európska komisia odobrila návrh slovenského rezortu dopravy na pomoc veľkým podnikom v cestovnom ruchu a schválila Schému štátnej pomoci, tzv. Veľkú schému. Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200 tisíc eur, tak budú môcť požiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho podnikania. Tzv. Veľká schéma vychádza zo schémy pomoci …

Viac ... »

EK schválila slovenskú schému pomoci na odškodnenie prevádzkovateľov letísk

letisko, dovolenka

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 29,8 milióna eur na odškodnenie prevádzkovateľov letísk za škody spôsobené pandémiou koronavírusu a na ich podporu. Schéma bola schválená na základe dočasného rámca štátnej pomoci a bude mať podobu priamych grantov. Verejná podpora bude otvorená pre prevádzkovateľov slovenských letísk, ktorí v roku 2019 …

Viac ... »
Consent choices