Ursula von der Leyen a Justin Trudeau. PHOTO: © European Union 2023

EÚ a Kanada nadviazali digitálne partnerstvo a ukončili rokovania o pridružení k programu Horizont Európa

EÚ a Kanada posilnili svoje vzťahy ako strategickí a podobne zmýšľajúci partneri v digitálnej oblasti. Predsedníčka von der Leyenová a predseda vlády Trudeau začali na 19. samite medzi Európskou úniou a Kanadou digitálne partnerstvo. Digitálne partnerstvo medzi EÚ a Kanadou odráža spoločnú víziu digitálnej ekonomiky a spoločnosti, ktoré slúžia ľuďom, a to v kontexte zrýchľujúcej sa digitálnej transformácie a geopolitickej neistoty. EÚ a Kanada vedú o digitálnych otázkach dlhodobý dialóg. Teraz sa dohodli, že budú spolupracovať v kľúčových oblastiach, ako sú umelá inteligencia, bezpečná medzinárodná konektivita, kybernetická bezpečnosť, online platformy, digitálna identita a digitálne zručnosti.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „EÚ a Kanada zdieľajú rovnakú víziu digitálnej budúcnosti v súlade s našimi demokratickými hodnotami. Nové digitálne partnerstvo nám pomôže posilniť dodávateľské reťazce polovodičov, zintenzívniť našu spoluprácu v oblasti umelej inteligencie, bezpečnej konektivity a kybernetických hrozieb.“

V rámci digitálneho partnerstva budú EÚ a Kanada:

  • podporovať spoluprácu v oblasti bezpečnej medzinárodnej konektivity medzi EÚ a Kanadou a s ďalšími regiónmi sveta vrátane nových podmorských trás,
  • podporovať monitorovanie vývoja a zavádzania systémov umelej inteligencie vrátane prínosov a rizík základných modelov a generatívnej umelej inteligencie,
  • posilňovať odolnosť dodávateľských reťazcov polovodičov,
  • podporovať diskusiu o kvantových technológiách a výmenu najlepších postupov v iniciatívach v oblasti modelovania zemského systému,
  • spolupracovať v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom vzájomne posilniť odolnosť voči kybernetickým hrozbám,
  • pokračovať v spolupráci a zdieľaní informácií v oblasti regulácie platforiem,
  • posilňovať spoluprácu s cieľom zdieľať a rozvíjať najlepšie postupy v boji proti zahraničnej manipulácii s informáciami a dezinformáciám,
  • zdieľať najlepšie postupy v oblasti prístupov k digitálnej identite, rámcov správy údajov a dátových priestorov,
  • rozvíjať užšiu spoluprácu prostredníctvom digitálnych výskumných programov a programov zavádzania v oblasti superpočítania, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, pokročilých digitálnych zručností, digitálnej identity a digitálnych certifikátov.

Súvislosti

EÚ a Kanada vybudovali spoľahlivé partnerstvo založené na účinnom multilateralizme a inkluzívnom obchode. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA), ktorá sa predbežne vykonáva od roku 2017, a dohoda o strategickom partnerstve Kanadu a EÚ zblížili.

Digitálne partnerstvo medzi EÚ a Kanadou je štvrtým takýmto nástrojom, ktorý podpísali kľúčoví medzinárodní partneri. Prvé digitálne partnerstvo bolo uzavreté v máji 2022 s Japonskom, druhé v novembri 2022 s Kórejskou republikou a tretie vo februári 2023 so Singapurom. Súčasťou partnerstva je každoročné zasadnutie na vysokej úrovni – Rada pre digitálne partnerstvo – pod vedením komisára Bretona za EÚ a príslušného ministra z každej zo štyroch partnerských krajín. Rada pre digitálne partnerstvo určuje politickú orientáciu, stanovuje priority vykonávania a zaznamenáva dosiahnutý pokrok.

Program Horizont Európa

Na samite medzi EÚ a Kanadou zároveň čelní predstavitelia oznámili ukončenie rokovaní o pridružení Kanady k pilieru II programu Horizont Európa, kľúčovému programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií. Ide o významný míľnik v našom záväzku podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií.

Viac..  Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „S potešením vítame Kanadu do rodiny programu Horizont Európa a netrpezlivo očakávame prelomové inovácie a transformačné objavy, ktoré vzídu z našich spoločných projektov. Spoločne identifikujeme nové hranice, posunieme hranice znalostí a vybudujeme odolnejší a prosperujúcejší svet pre budúce generácie.“

Očakáva sa, že sa dohoda o pridružení podpíše v roku 2024, kým sa neukončia všetky potrebné potvrdenia na oboch stranách. Výskumní pracovníci a organizácie v Kanade budú môcť po podpísaní dohody získať finančné prostriedky v rámci piliera II programu Horizont Európa. Pilier II je najväčšia časť programu tvorená v spolupráci, ktorá sa primárne zameriava na spoločné globálne výzvy ako sú klíma, energetika, digitálne hospodárstvo a zdravie s rozpočtom 53,5 miliardy EUR.

Pridruženie k programu Horizont Európa je najhlbšia forma spolupráce, ktorú EÚ v oblasti výskumu a inovácií ponúka. Výskumníkom a organizáciám v Kanade umožní spoluprácu v rámci piliera II programu za rovnakých podmienok ako majú subjekty z členských štátov EÚ. Od roku 2024 budú mať prístup aj k sieťam výskumných pracovníkov v EÚ a 18 ďalších krajinách pridružených k programu Horizont Európa.

Súvislosti

Formálne vzťahy medzi EÚ a Kanadou v oblasti výskumu a inovácií siahajú do roku 1996, keď podpísali Dohodu o vedeckej a technickej spolupráci. Táto dohoda tvorí všeobecný rámec spolupráce a slúži ako fórum na pravidelné diskusie o prioritách výskumu a oblastiach spoločného záujmu.

Horizont Európa je doteraz najväčším programom EÚ pre výskum a inovácie s rozpočtom EÚ vo výške 95,5 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027, ktorý dopĺňajú finančné príspevky pridružených krajín. Je otvorený pre celý svet, čo znamená, že účastníci z celého sveta sa môžu podieľať na takmer všetkých výzvach. Subjekty z pridružených krajín majú dodatočné možnosti v projektoch spolupráce a platia pre ne rovnaké podmienky ako pre subjekty z členských štátov EÚ, pokiaľ ide o prístup k finančným prostriedkom.

O mam

Odporúčame pozrieť

Justin Trudeau

J. Trudeau: Pre Kanadu, EÚ a našich partnerov nastal rozhodujúci okamih

NATO a EÚ sú rozhodnejšie a jednotnejšie ako kedykoľvek predtým, vyhlásil v stredu v Európskom …

Consent choices