Baňa Handlová. PHOTO: TASR

EK schválila slovenské opatrenia na podporu zamestnateľnosti po zatvorení uhoľných baní

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila predĺženie a zmenu slovenského opatrenia zameraného na zmiernenie účinkov zatvorenia uhoľných baní v regióne Horná Nitra na zamestnancov.

Schéma bola pôvodne schválená v júni 2020 (SA.56844) a jej platnosť sa skončí 31. decembra 2023. Jej cieľom je zmierniť sociálny vplyv zatvorenia uhoľných baní prevádzkovaných spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza (ďalej len „HBP“) v období 2020 – 2023.

Slovensko oznámilo Komisii svoj zámer: (i) predĺžiť opatrenie do 31. decembra 2024; (ii) zvýšiť rozpočet o 10,7 milióna eur, čím sa celkový rozpočet zvýši na 20,3 milióna eur a (iii) zahrnúť medzi príjemcov opatrenia aj zamestnancov jednej ďalšej spoločnosti (ENO), ktorá prevádzkuje elektráreň zásobovanú spoločnosťou HBP, ktorá ukončí výrobu elektrickej energie spaľovaním uhlia do konca roka 2023.

Cieľom zmeneného opatrenia je podporiť zamestnancov spoločností HBP a ENO pri hľadaní nového zamestnania v iných odvetviach v regióne Horná Nitra po strate pracovných miest v dôsledku zatvorenia uhoľných baní v rokoch 2023 a 2024. Podľa zmeneného a doplneného opatrenia bude mať pomoc formu priamych grantov pre HBP a ENO na pokrytie nákladov na rekvalifikáciu ich zamestnancov. Verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, bude po vyriešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dôvernosti sprístupnená pod číslom SA.107243 v registri štátnej pomoci na webovom sídle Komisie venovanom hospodárskej súťaži.

Viac..  M. Lexmann k medzištátnej sťažnosti SR v prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca v Belgicku

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

Európska komisia (EK) schválila dve slovenské schémy štátnej pomoci s celkovým rozpočtom 560 miliónov eur …

Consent choices