chudoba
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky zbor solidarity podporí ľudí v núdzi sumou 145 miliónov eur v roku 2024

Dobrovoľnícke činnosti v roku 2024 výrazne posilní nová možnosť financovania, ktorú dnes predstavila Komisia. Nová výzva na predkladanie návrhov v rámci Európskeho zboru solidarity na rok 2024 podporí mladých ľudí v celej EÚ aj mimo nej, ktorí sa chcú zapojiť do činností v oblasti solidarity. Zahŕňa rôzne oblasti, od opatrení v oblasti sociálneho začlenenia, cez pomoc osobám s nedostatkom príležitostí, prispievanie k ekologickej a digitálnej transformácii, demokratickú účasť až po riešenie výziev súvisiacich so zdravím.

Komisia upravila na rok 2024 model financovania Európskeho zboru solidarity a zvýšila sumy grantov, aby zmiernila vplyv inflácie a zaistila, aby rozpočet na projekty zostal dostatočný. Nová výzva okrem toho poskytuje stimuly pre ekologické cestovanie. Cieľom novej výzvy je tiež podporiť Ukrajinu, ktorá sa aj naďalej bráni proti ruskej invázii. Špecializované projekty Európskeho zboru solidarity podporia ľudí utekajúcich pred vojnou.

Orientačný rozpočet na rok 2024 je 145 miliónov eur. Bude sa z neho financovať dobrovoľnícka činnosť, projekty v oblasti solidarity pod vedením mladých ľudí, dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou a Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc, ktorý prispieva k poskytovaniu humanitárnej pomoci na celom svete.

Činnosti programu v oblasti solidarity zamerané na spoločenské výzvy sú určené ľuďom vo veku 18 až 30 rokov a do aktivít v oblasti humanitárnej pomoci mimo EÚ sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 18 až 35 rokov. Mladí ľudia, ktorí majú záujem zapojiť sa do činností Európskeho zboru solidarity, sa musia zaregistrovať na portáli Európskeho zboru solidarity, kde môžu vyhľadávať účastnícke organizácie. Skupiny mladých ľudí zaregistrované na tomto portáli môžu takisto požiadať o financovanie projektov v oblasti solidarity, ktoré riadia.

O financovanie činností v rámci Európskeho zboru solidarity môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, a to na základe značky kvality preukazujúcej, že dokáže vykonávať vysokokvalitné činnosti v oblasti solidarity v súlade so zásadami, s cieľmi a požiadavkami programu. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom národných agentúr Európskeho zboru solidarity so sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ a pridružených krajinách (Island, Lichtenštajnsko, Severomacedónska republika a Turecko) alebo – v prípade centrálne riadených akcií, ako sú dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou alebo Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc – prostredníctvom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru.

Viac..  M. Beňová: Antisemitizmus je na vzostupe v Európe aj mimo nej

Súvislosti

EÚ začala činnosť Európskeho zboru solidarity v októbri 2018. Vychádza z predchádzajúcich iniciatív EÚ v oblasti solidarity a má slúžiť ako jednotné kontaktné miesto pre organizácie pôsobiace v tejto oblasti a mladých ľudí, ktorí chcú prispieť k fungovaniu spoločnosti v oblastiach, na ktorých im najviac záleží. V nadväznosti na úspech tejto iniciatívy Európsky zbor solidarity posilňuje svoje činnosti v období rokov 2021 – 2027 a zároveň ich rozširuje tak, aby prispievali k poskytovaniu humanitárnej pomoci po celom svete. Celkový rozpočet programu Európskeho zboru solidarity na obdobie rokov 2021 – 2027 predstavuje 1,033 miliardy eur. Program prebieha podľa plánu a počas siedmich rokov umožní účasť na činnostiach v oblasti solidarity najmenej 185 000 mladým ľuďom.

Európsky zbor solidarity podnecuje organizácie a mladých ľudí, aby sa zapojili, a to:

  • podporou inklúzie a rozmanitosti s cieľom poskytnúť všetkým mladým ľuďom rovnaký prístup k príležitostiam Európskeho zboru solidarity,
  • podporou projektov a činností zameraných na ochranu, zachovanie a zlepšenie prírodných biotopov a životného prostredia v snahe zvyšovať informovanosť o environmentálnej udržateľnosti a umožniť zmeny v správaní,
  • príspevkom k digitálnej transformácii podporou projektov a činností zameraných na posilnenie digitálnych zručností, rozvoj digitálnej gramotnosti i chápania rizík a príležitostí, ktoré prinášajú digitálne technológie, ako aj
  • zapájaním mladých ľudí a posilnením ich postavenia, aby boli v spoločnosti aktívni a stali sa skutočnými tvorcami zmien.

O mam

Odporúčame pozrieť

Solidarita EÚ s Ukrajinou: rok dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou

Európska komisia dnes prijala oznámenie o smernici o dočasnej ochrane. Táto smernica bola prvýkrát  aktivovaná 4. …

Consent choices