Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu /PS, RE/. PHOTO: © European Union 2023 - Source : EP

M. Hojsík: Dôležitý krok k dosiahnutiu spravodlivosti pre obyvateľov Zemplína

Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík a poslankyňa NR SR Zuzana Mesterová, obaja za Progresívne Slovensko, odovzdali dnes zástupcom regiónu Zemplína návrh právnych krokov smerujúcich k odškodneniu miestnych obyvateľov za ujmy spôsobené znečistením toxickými polychlórovanými bifenylmi (PCB). Podľa Martina Hojsíka bola ujma obyvateľom spôsobená nielen toxickými PCB, ale aj nečinnosťou, nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov, a ich nesprávnou implementáciou práva Európskej únie. Postup krokov dal Martin Hojsík vypracovať u renomovanej advokátskej kancelárie PaulQ.

Prvým krokom  je žiadosť voči ústrednému orgánu štátnej správy voči ústrednému orgánu štátnej správy o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z.  o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. “Chceme dosiahnuť spravodlivé odškodnenie ľudí zo Zemplína za ujmy spôsobené znečistením PCB. Boli by sme radi, ak by k nemu došlo na základe dohody, bez potreby vymáhať nároky na súde. Ak Ministerstvo životného prostredia SR neuspokojí oprávnené nároky dotknutých Zemplínčanov na náhradu škody, budú sa poškodení za našej pomoci domáhať náhrady škody prostredníctvom žaloby,” upresnil Hojsík.

Hojsík a Mesterová sa na stretnutí so starostami a primátormi z oblasti Zemplína preto venovali aj ďalším krokom. Jedným z nich je zozbierať potrebné údaje od obyvateľov, ktorí prejavia záujem o účasť na konaní o odškodnenie za ujmy spôsobené znečistením PCB. “Vlády a kompetentné štátne orgány sú povinné dodržiavať a implementovať slovenské aj európske zákony. Ľudia žijúci v oblasti kontaminovanej znečistením z Chemka Strážske si žiaľ zažívajú, aké to je, keď si štát a jeho orgány tieto povinnosti po desaťročia neplnia. Členské štáty sú v takomto prípade povinné nahradiť fyzickým a právnickým osobám škodu spôsobenú porušením práva EÚ,” dodala Mesterová.

Viac..  Slovensko v rámci EÚ dosiahlo jeden z najväčších poklesov emisií od roku 1990

Podľa jej slov finančné odškodnenie už síce nepredíde dopadom znečistenia PCB látkami na zdravie ľudí, ale môže pomôcť miestnym lepšie sa vysporiadať so súčasnými rizikami a aspoň čiastočne vykompenzovať ich straty a náklady.  Zároveň žaloba zvýši tlak na zrýchlenie krokov k odstráneniu znečistenia PCB, ako aj k riešeniu ďalších environmentálnych záťaží.

Na stretnutí Martin Hojsík so svojim tímom tiež ponúkli odbornú pomoc zástupcom regiónu Zemplín v otázke účinného riešenia zneškodnenia odpadov s obsahom PCB a starých záťaží spôsobených výrobou PCB. Hojsík a niektorí členovia jeho tímu sa problematike znečistenia Zemplína PCB venujú viac ako 20 rokov. Pre starostov dotknutých obcí dal na ich žiadosť vypracovať právnu analýzu v súvislosti s odkaliskom Poša a zabezpečil vypracovanie právnej analýzy o možnosti dosiahnutia odškodnenia obyvateľov Zemplína za znečistenia PCB právou cestou zo strany Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v roku 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Hojsík: Slovensku hrozí strata miliárd z eurofondov, eurokomisár Reynders písal ministrovi Suskovi

Slovensku hrozí strata miliárd z eurofondov v dôsledku prijatia novely Trestného zákona, vyplýva z korešpondencie …

Consent choices