automobilka
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci chcú spravodlivú transformáciu regiónov závislých na autopriemysle

Európsky parlament chce, aby sa politika súdržnosti po roku 2027 zamerala na regióny závislé od odvetví, ktoré prechádzajú významnou transformáciou, ako je automobilový priemysel. Poslanci v utorok schválili 548 hlasmi za, 33 proti a 18 sa zdržalo hlasovania iniciatívnu správu o potrebe aktualizovanej politiky súdržnosti po roku 2027, ktorá bude pripravená podporiť regióny najviac postihnuté dopadom zelenej a digitálnej transformácie.

Súdržnosť na podporu meniacich sa priemyselných odvetví

Regióny závislé od automobilového priemyslu si zaslúžia rovnakú cielenú pomoc ako politika súdržnosti poskytovala uhoľným regiónom, tvrdia poslanci. Trvajú na tom, že je potrebné posilniť a lepšie financovať fond pre spravodlivú transformáciu na podporu regiónov závislých od automobilového priemyslu a súvisiace odvetvia dodávajúce súčiastky a služby po roku 2027. Politiku súdržnosti je potrebné aktualizovať tak, aby zahŕňala konkrétne politické ciele súvisiace s priemyselnou transformáciou, a bola pripravená pomôcť pri cielených opatreniach vo všetkých regiónoch závislých od odvetví, ktoré prechádzajú významnou transformáciou v dôsledku súbežnej zelenej a digitálnej transformácie. Poslanci chcú, aby Komisia rozšírila platformu ExchangeEU a TARGET, ktorá by poskytovala technickú pomoc pre programy prechodu na ekologickú energiu pre automobilový priemysel s cieľom podporiť výmenu skúseností a výsledkov.

Cielená pomoc pre zamestnancov a podniky

Poslanci sa domnievajú, že dekarbonizácia cestnej dopravy si vyžaduje transformáciu celého hodnotového reťazca automobilového priemyslu. Stratégia prechodu na novú mobilitu musí obsahovať plán rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností pracovníkov vzhľadom na očakávanú stratu zamestnanosti v automobilovom priemysle, aby sa zabezpečil hladký a sociálne prijateľný prechod. Poslanci kladú osobitný dôraz na potrebu pomôcť regiónom trpiacim vyľudňovaním, únikom mozgov a hospodárskou stagnáciou a vyzvali Komisiu, aby zjednodušila súvisiace podávanie finančných správ pomocou zjednodušeného vykazovania nákladov. Zníženie byrokracie je potrebné aj na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi (MSP) a malými spoločnosťami so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré predstavujú väčšinu spoločností v automobilovom priemysle, ktoré budú touto transformáciou obzvlášť ovplyvnené.

Vyhlásenie spravodajkyne

Viac..  Nové posúdenie potrieb Ukrajiny: aktualizované náklady na rekonštrukciu a obnovu

Po hlasovaní v pléne spravodajkyňa Európskeho parlamentu Susana Solís Pérez (Renew, ES) uviedla: „Nemôžeme stanoviť ambiciózne ciele v oblasti klímy, ako je napríklad ukončenie používania vozidiel so spaľovacími motormi do roku 2035, bez toho, aby sme dotknutým regiónom poskytli podporu prostredníctvom európskych fondov. Text, ktorý sme prijali, vysiela jasný signál: naše automobilové regióny potrebujú a zaslúžia si rovnakú podporu, akú sme poskytli uhoľným regiónom prostredníctvom Fondu pre spravodlivú transformáciu. Musíme investovať tam, kde je to najviac potrebné: rekvalifikácia našej pracovnej sily, zabezpečenie toho, aby sa malé a stredné podniky v celom hodnotovom reťazci automobilového priemyslu prispôsobili transformácii a aby sa zabránilo premiestneniu priemyslu.“

Súvislosti

EÚ patrí medzi najväčších svetových výrobcov motorových vozidiel. Automobilový priemysel vytvára v EÚ viac ako 7 % HDP, zatiaľ čo v niektorých regiónoch predstavuje až 25 % HDP. Zahŕňa tiež viac ako 6 % európskej zamestnanosti, ktorá poskytuje priame a nepriame pracovné miesta 13,8 miliónom Európanov a je najväčším súkromným investorom do výskumu a vývoja v EÚ. Z približne 3000 spoločností v automobilovom priemysle je 2500 malých a stredných podnikov.

Prijatím tejto správy poslanci Európskeho parlamentu reagujú na očakávania občanov týkajúce sa európskej energetickej bezpečnosti, spravodlivej transformácie, silného priemyslu a inovácií, digitálnej súdržnosti, cezhraničnej spolupráce a podpory prechodu pre zraniteľné osoby, ako sa uvádza v návrhoch 3 ods. 8; 12 ods. 5, 14, 15 a 18 ods. 3. Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy

O mam

Odporúčame pozrieť

Európa závislá od plynu vymieňa jedno energetické riziko za iné

Európa, ktorá bola dlho závislá od ruského zemného plynu, sa za menej ako dva roky …

Consent choices