Jozef Mihál, europoslanec /RE/. PHOTO: TV JOJ.

Jozef Mihál: Nasledujúce júnové eurovoľby budú kľúčové

Eurovoľby: europoslanci navrhli pravidlá určovania vedúcich kandidátov

• Parlament požaduje záväznú dohodu s Radou o tom, ako zvoliť predsedu Komisie
• Ochrana hlasovacieho práva: opatrenia pre migrujúcich občanov a osoby so zdravotným postihnutím
• Návrhy na ďalšie zvýšenie volebnej účasti vo všetkých členských štátoch
• Výzva na dosiahnutie pokroku v súvislosti s najnovšou reformou volebného práva a novými pravidlami pre európske strany

Parlament prijal návrhy o posilnení demokratického rozmeru volieb 2024 a systéme vedúcich kandidátov.
Správa, za ktorú hlasovalo 365 poslancov, 178 hlasovalo proti a 71 sa zdržalo hlasovania, vyzýva na prijatie opatrení na zvýšenie účasti vo voľbách 6. – 9. júna 2024 nad úroveň volebnej účasti oproti roku 2019. Parlament sa zameriava na maximalizáciu vplyvu volebných kampaní, povolebný postup zriaďovania budúcej Európskej komisie a voľby jej predsedu, ako aj na to, aby všetci občania mohli uplatňovať svoje hlasovacie právo.

„Nasledujúce júnové voľby do Európskeho parlamentu budú kľúčové, takže je nevyhnutné zaručiť, aby všetci občania Únie, ktorí majú právo voliť a byť volení, si mohli tieto práva uplatniť. Z dôvodu demokratickej legitimity eurovolieb ľutujem, že v kampaniach pred eurovoľbami príliš často dominujú otázky čisto národnej politickej povahy, a že sa doposiaľ nevykonáva systém vedúcich kandidátov na voľbu predsedníčky/predsedu Komisie. Preto, okrem iného, považujem za dôležité podporiť európske politické strany, aby nominovali svojich kandidátov na najvyššie pozície EÚ, tzv. Spitzenkadidaten proces,“ hovorí slovenský europoslanec Jozef Mihál /RE/.

Deň po voľbách

Europoslanci požadujú jasnú a dôveryhodnú súvislosť medzi rozhodnutím voličov a voľbou predsedu Komisie. Tento proces by mal podľa nich závisieť od zaistenia väčšiny v Parlamente v súlade s Lisabonskou zmluvou. Takisto uviedli, že by sa mali skončiť zákulisné dohody v Európskej rade. Poslanci chcú záväznú dohodu medzi Parlamentom a Európskou radou v snahe zabezpečiť, aby európske politické strany a parlamentné skupiny začali rokovania o spoločnom kandidátovi bezprostredne po voľbách a predtým, ako Európska rada predloží návrh.

Tento proces by mal v prvom kole rokovaní viesť vedúci kandidát strany s najväčším počtom kresiel v Parlamente, pričom v prípade potreby by ho mala usmerňovať predsedníčka Parlamentu. Europoslanci tiež očakávajú, že medzi politickými stranami a skupinami sa uzavrie akási „dohoda na legislatívne obdobie“. Ide o spôsob zaistenia väčšiny v Parlamente ako základ pracovného programu Komisie a ako záruka pre európskych voličov, že sa prijmú jasné opatrenia v nadväznosti na voľby.

Zvýšenie účasti a ochrana hlasovacieho práva

Parlament tiež naliehavo vyzýva Radu, aby urýchlene prijala nový európsky volebný zákon a nové pravidlá pre európske politické strany a nadácie, aby sa aspoň tie uplatňovali v rámci kampane 2024. Vnútroštátne a európske politické strany by mali viesť svoje kampane v súlade s hodnotami EÚ a za výraznejšieho zviditeľnenia európskeho rozmeru volieb.

Viac..  M. Beňová: Potrebujeme ďalšie účinné opatrenia na zastavenie nárastu cien potravín

S cieľom zabezpečiť, aby svoje hlasovacie právo mohli uplatňovať všetci občania EÚ, by členské štáty mali zaviesť opatrenia zamerané na ľahší prístup osôb so zdravotným postihnutím k informáciám a do volebných miestností. Poslanci tiež chcú podporovať angažovanosť európskych občanov zo špecifických kategórií, ako sú občania žijúci v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine ako aj tí bez domova. Cieľom ďalších odporúčaní je chrániť voľby pred zahraničným a vnútorným zasahovaním prostredníctvom spoľahlivejších záruk a opatrení proti dezinformáciám.

Poslanci vítajú dohodu, ktorú dosiahli spoluzákonodarcovia o pravidlách týkajúcich sa transparentnosti a politickej reklamy, a uznávajú dôležitú úlohu, ktorú inštitucionálna informačná kampaň Parlamentu zohráva v spolupráci s institúciami občianskej spoločnosti pri prispievaní k diskusii o európskych politických otázkach a pri dopĺňaní kampaní strán.

Spoluspravodajca Sven Simon (EPP, DE) uviedol: „Voliči potrebujú mať jasno v tom, ako ich hlas ovplyvňuje výber ľudí a politík v EÚ. Na rozdiel od roku 2019 už nesmieme dávať sľuby, ktoré nemôžeme dodržať. Postup stanovovania vedúceho kandidáta musí získať späť svoju dôveryhodnosť. Ten, kto bude zvolený za predsedu novovytvorenej Komisie, bude musieť mať jasný mandát od voličov a väčšinu v Parlamente.“

Spoluspravodajca Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES) zase vyhlásil: „Pripravili sme pôdu pre odporúčania pre európske politické strany s cieľom posilniť európsky rozmer volebných kampaní pred voľbami v roku 2024. Musíme zviditeľniť logá európskych politických strán a ich verejné posolstvá. Chceli by sme tiež vidieť konkrétne povolebné postupy na zvýšenie viditeľnosti úlohy, ktorú zohrávajú európske politické strany pri voľbe predsedu Komisie a posilnenie volebných práv všetkých európskych občanov.“

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov vyjadrené v Správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy, konkrétne v návrhoch 38 ods. 3, 38 ods. 4, 27 ods. 3 a 37 ods. 4 týkajúcich sa posilnenia prepojenia medzi občanmi a ich volenými zástupcami a boja proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu.

O red

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: Žijete na Slovensku, ale pracujete v Rakúsku. Máte nárok na daňový bonus?

Práca v zahraničí a daňový bonus na deti. Často sa pýtate, či máte nárok na …

Consent choices