Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union 2023.

Michal Wiezik: Za slabinu nariadenia o kritických surovinách považujem možnosť ťažby aj na území NATURA 2000

Kritické suroviny: Plány na zabezpečenie ich dodávok a suverenity EÚ

• odstránenie byrokracie, podpora inovácií a vývoj alternatívnych materiálov
• ambiciózne ciele v oblasti recyklácie
• strategické partnerstvá s tretími krajinami

Parlament schválil plány na posilnenie dodávok strategických surovín do EÚ. Akt o kritických surovinách by mal zvýšiť konkurencieschopnosť a posilniť suverenitu EÚ odstránením byrokracie, podporou inovácií v celom hodnotovom reťazci, ako aj podporou malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je aj oživenie výskumu a vývoj alternatívnych materiálov a ekologickejších ťažobných a výrobných postupov.

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Z geopolitického hľadiska sa jedná o významné posilnenie európskej odolnosti, našej suverenity a konkurencieschopnosti. Dôležitou súčasťou je dôraz kladený na domáce spracovateľské kapacity, posilnenie recyklácie kritických surovín a podpora inovácií s cieľom rozvíjať vývoj udržateľných alternatívnych materiálov a výrobných metód. Za slabinu tohto nariadenia považujem možnosť ťažby kritických surovín aj na chránených územiach NATURA 2000. Pri riešení jednej krízy je neprípustné vytvárať ďalšie, to je kľúčový princíp koherentnej európskej politiky.“

Právny predpis bude zahŕňať hospodárske stimuly a stabilnejší a bezpečnejší obchodný rámec pre projekty v oblasti ťažby a recyklácie, ako aj rýchlejšie a jednoduchšie schvaľovacie postupy.

Europoslanci pri rokovaniach s Radou o tomto zákone presadzovali výraznejšie zameranie na výrobu, resp. rozšírenie výroby materiálov, ktoré môžu nahradiť strategické suroviny. Zabezpečili stanovenie cieľov, ktoré majú podporovať získavanie strategickejších surovín z odpadových produktov. Zároveň zdôraznili, že treba znížiť byrokraciu pre podniky, a to najmä malé a stredné podniky (MSP).

Strategické partnerstvá s tretími krajinami

Poslanci tiež vyzdvihli dôležitosť strategických partnerstiev medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti kritických surovín s cieľom diverzifikovať dodávky EÚ, čo by malo byť prospešné pre všetky strany. Zaistili opatrenia, ktoré majú pripraviť pôdu pre dlhodobé partnerstvá s transferom znalostí a technológií, odbornou prípravou a zvyšovaním kvalifikácie pre nové pracovné miesta s lepšími pracovnými a príjmovými podmienkami, ako aj pre ťažbu a spracovanie na základe najlepších ekologických noriem v partnerských krajinách.

Viac..  Michal Wiezik o klimatických cieľoch: Znepokojuje ma, že Európska komisia ustúpila poľnohospodárom

Vedúca poslankyňa Nicola Beer (Renew, DE) uviedla: „Táto legislatíva je projektom v oblasti priemyselnej politiky pre bezpečné a udržateľné dodávky surovín do Európy. Pomocou cielených hospodárskych stimulov vytvárame istotu projektového plánovania pre súkromných investorov, a to prostredníctvom jednotných kontaktných miest pre podniky a rýchlych a jednoduchých schvaľovacích postupov s jasnými lehotami pre národné orgány. Výrazne to podporí ťažbu, spracúvanie a recykláciu v Európe.“

Právny predpis bol schválený 549 hlasmi za, proti bolo 43 a 24 sa zdržalo hlasovania. Pred uverejnením v Úradnom vestníku ho ešte musí formálne schváliť Rada. Elektromobily, solárne panely a smartfóny všetky obsahujú kritické suroviny. Kritické suroviny sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu EÚ a zabezpečenie ich dodávok má zásadný význam pre hospodársku odolnosť Európskej únie, jej vedúce postavenie v oblasti technológií a pre jej strategickú autonómiu. Od ruskej vojny proti Ukrajine a čoraz agresívnejšej čínskej obchodnej a priemyselnej politiky sa kobalt, lítium a ďalšie suroviny stali geopolitickým faktorom.

Vzhľadom na globálny prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a digitalizáciu ekonomík a spoločnosti bude dopyt po týchto strategických surovinách v nasledujúcich desaťročiach rýchlo rásť.

Konferencia o budúcnosti Európy

V právnych predpisoch sa zohľadňuje niekoľko návrhov Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy, konkrétne návrh 5 (udržateľná spotreba, balenie a výroba) a návrh 17 (zníženie závislosti EÚ od zahraničných aktérov v hospodársky strategických odvetviach). Tieto iniciatívy sa zameriavajú na udržateľnosť, hospodársku autonómiu a strategickú odolnosť sektora, čo sú kľúčové témy konferencie.

O red

Odporúčame pozrieť

Podpredseda EP Hojsík a europoslanec Wiezik patria medzi najvplyvnejších europoslancov

EU Influence index zaradil medzi dvanásť najvplyvnejších politikov Európskeho parlamentu jeho podpredsedu Martina Hojsíka (PS/Renew). Za …

Consent choices