Sloboda médií, novinári, žurnalistika. PHOTO: ©European Union, 2021

Komisia víta politickú dohodu na európskom akte o slobode médií

Komisia víta dnešnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou na európskom akte o slobode médií, ktorý Komisia navrhla v septembri 2022.

Týmito novými pravidlami bude lepšie chránená redakčná nezávislosť, pluralita médií, transparentnosť a spravodlivosť a vďaka novej Európskej rade pre médiá sa zlepší spolupráca mediálnych orgánov. Ich súčasťou sú bezprecedentné záruky pre novinárov, aby mohli slobodne a bezpečne vykonávať svoju prácu. Tento súbor novátorských pravidiel zároveň zabezpečí, aby mohli verejné aj súkromné médiá mohli ľahšie fungovať na vnútornom trhu EÚ naprieč hranicami bez neprimeraného tlaku a aby sa náležite zohľadnila digitálna transformácia mediálneho priestoru.

Európsky akt o slobode médií najmä:

  • bude chrániť redakčnú nezávislosť tým, že sa od členských štátov bude vyžadovať, aby rešpektovali skutočnú redakčnú slobodu poskytovateľov mediálnych služieb a zároveň zlepšili ochranu novinárskych zdrojov, a to aj pred používaním špionážneho softvéru;
  • bude zabezpečovať nezávislé fungovanie verejnoprávnych médií, a to aj zaručením primeraných, udržateľných a predvídateľných finančných zdrojov a zvýšením transparentnosti pri vymenúvaní predsedu alebo členov správnych rád verejnoprávnych médií;
  • bude zaručovať transparentnosť vlastníctva médií uložením požiadaviek na zverejňovanie cielených informácií (napr. oficiálnych názvov spoločností, kontaktných údajov, vlastníkov);
  • bude poskytovať záruky proti neoprávnenému odstraňovaniu mediálneho obsahu, ktorý bol vyrobený podľa profesionálnych noriem, ale ktorý sa považuje za nezlučiteľný s obchodnými podmienkami, zo strany veľmi veľkých online platforiem (menovaných v akte o digitálnych službách);
  • zavedie právo na prispôsobenie mediálnej ponuky v zariadeniach a rozhraniach, ako sú napríklad pripojené televízory, čo používateľom umožní zmeniť predvolené nastavenia tak, aby odrážali ich vlastné preferencie;
  • zabezpečí, aby členské štáty posudzovali vplyv kľúčových koncentrácií na mediálnom trhu na pluralitu médií a redakčnú nezávislosť prostredníctvom testov plurality médií;
  • zabezpečí transparentnejšiu metodiku merania sledovanosti pre poskytovateľov mediálnych služieb a inzerentov s cieľom obmedziť riziko nadhodnotenia alebo skreslenia údajov o publiku;
  • stanoví požiadavky na prideľovanie štátnej reklamy poskytovateľom mediálnych služieb a online platformám s cieľom zabezpečiť transparentnosť a nediskrimináciu.

V zmysle Európskeho aktu o slobode médií sa zriadi nová nezávislá Európska rada pre mediálne služby. Radu budú tvoriť vnútroštátne mediálne orgány alebo subjekty a bude jej asistovať sekretariát Komisie. Táto rada bude podporovať účinné a konzistentné uplatňovanie mediálneho právneho rámca EÚ, a to aj vydávaním stanovísk o vplyve koncentrácií na mediálnom trhu, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu s mediálnymi službami, a podporou Komisie pri príprave usmernení k otázkam regulácie médií. Rada bude zároveň koordinovať opatrenia týkajúce sa médií mimo EÚ, ktoré predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť, a zorganizuje štruktúrovaný dialóg medzi veľmi veľkými online platformami, médiami a občianskou spoločnosťou.

Ďalšie kroky

Dosiahnutú politickú dohodu musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Po oficiálnom prijatí a uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie bude nariadenie po 15 mesiacoch záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Viac..  Poznáme víťazov aktuálneho ročníka súťaže mladých prekladateľov EÚ

Súvislosti

Po tom, ako predsedníčka Komisie von der Leyenová ohlásila európsky akt o slobode médií vo svojom prejave o stave Únie v roku 2021Komisia v septembri 2022 predložila jeho návrh ako súčasť balíka o stave Únie. Nadväzuje na správy Komisie o právnom štáte a revidovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách, v ktorej sa stanovuje celoúnijná koordinácia vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa audiovizuálnych médií.

Návrh bol uverejnený spolu s odporúčaním o vnútorných zárukách redakčnej nezávislosti a transparentnosti vlastníctva v mediálnom sektore, ktoré umožňuje zohľadniť osobitosti regulácie a samoregulácie médií na úrovni EÚ a v členských štátoch.

Akt nadväzuje aj na nariadenie o vzťahoch medzi platformami a podnikmiakt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch, ako aj nový Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. Je súčasťou úsilia EÚ o podporu demokratickej účasti, boja proti dezinformáciám a šírenia slobody a plurality médií v zmysle akčného plánu pre európsku demokraciu.

Tento návrh dopĺňa odporúčanie Komisie týkajúce sa ochrany, bezpečnosti a posilnenia postavenia novinárov a smernicu o ochrane novinárov a obhajcov práv pred zneužívaním súdnych sporov (balík proti strategickým žalobám proti verejnej účasti). Akt o slobode médií dopĺňa iniciatívy týkajúce sa životaschopnosti, odolnosti a digitálnej transformácie mediálneho sektora, ktoré boli prijaté v rámci akčného plánu pre médiá a audiovíziu a revidovaných pravidiel v oblasti autorských práv. Návrh vychádza z rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami vrátane verejnej konzultácie.

O mam

Odporúčame pozrieť

hojsik

Obavy v europarlamente sú. Vo vláde SR máme aj extrémistov, hovorí Martin Hojsík

O tom, ako vnímajú poslanci Európskeho parlamentu novú vládu Slovenska a ako sa snažia aktívne …

Consent choices