ocel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

V spore o oceľ a hliník EÚ predĺžila pozastavenie ciel na výrobky z USA

Európska únia dnes v súvislosti so sporom o oceľ a hliník oznámila, že predĺži pozastavenie vyrovnávacích ciel na výrobky z USA do 31. marca 2025. EÚ pôvodne zaviedla vyrovnávacie clá na vývozy z USA počas úradovania prezidenta Trumpa ako odpoveď na clá podľa článku 232“, ktoré USA uvalili na oceľ a hliník.

Toto predĺženie je výsledkom dohody dosiahnutej s USA. EÚ predlžuje pozastavenie vyrovnávacích ciel výmenou za to, že USA predĺžili pozastavenie svojich ciel na historické objemy obchodovania, ktoré sa odrážajú v systéme colných kvót zavedenom v januári 2022. Okrem toho USA súhlasili s tým, že vývozcom z EÚ poskytnú ďalšie výnimky z ciel.

Toto predĺženie, ktoré bolo dnes uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, povedie k tomu, že vývozcovia ocele a hliníka z EÚ ušetria na clách približne 1,5 mld. eur ročne. USA musia dokončiť vlastné postupy, ktorými od 1. januára 2024 rozšíria svoj systém colných kvót na vývoz ocele a hliníka z EÚ. Toto predĺžené pozastavenie ciel poskytuje podnikom na oboch stranách Atlantického oceánu istotu a uľahčuje plynulý tok obchodu.

EÚ bude naďalej konštruktívne spolupracovať s USA s cieľom zachovať svoje zákonné práva a americké clá podľa článku 232 na vývoz z EÚ definitívne zrušiť. EÚ a USA zároveň pokračujú v spolupráci na riešení celosvetovej nadmernej kapacity a dekarbonizácii oceliarskeho a hliníkového priemyslu v rámci rokovaní o globálnej dohody o udržateľnej oceli a hliníku. Vzájomné predĺženie pozastavenia ciel poskytuje potrebný čas a politický priestor na dosiahnutie dohody o zostávajúcich otázkach týkajúcich sa globálnej dohody o udržateľnej oceli a hliníku.

Súvislosti

V roku 2018 USA zaviedli clá na európsky vývoz ocele a hliníka vo výške 6,4 mld. eur. V reakcii na to EÚ zaviedla vyrovnávacie clá na vývoz z USA do EÚ v hodnote 2,8 mld. eur. EÚ v roku 2022 tieto opatrenia v plnej miere pozastavila do 31. decembra 2023 s cieľom poskytnúť čas na spoluprácu na dlhodobejšom riešení. USA nahradili clá podľa článku 232 systémom colných kvót založeným na historických objemoch obchodu, čo viedlo k tomu, že na oceľ a hliník z EÚ sa po prekročení kvóty naďalej vzťahujú clá.

Viac..  Zimná hospodárska prognóza 2024: Oneskorené oživenie rastu

V roku 2022 EÚ vyviezla do USA 3,8 mil. metrických ton (MMT) ocele. V rámci colných kvót USA podľa článku 232 sa využilo bezcolné zaobchádzanie na vývoz z EÚ v objeme 1,7 MMT. Okrem toho podľa údajov, ktoré poskytla vláda USA, udelili USA vývozcom z EÚ ďalšie výnimky v objeme 1,5 MMT.

V roku 2022 EÚ vyviezla do USA 289 tisíc metrických ton (TMT) ocele. Bezcolné zaobchádzanie v rámci colných kvót USA podľa článku 232 sa však využilo len na vývoz z EÚ v objeme 146 TMT. Okrem toho podľa údajov poskytnutých Európskej komisii vláda USA udelila vývozcom z EÚ výnimky v objeme 70 TMT.

O mam

Odporúčame pozrieť

more

Španielsko nepodporuje nasadenie misie EÚ na ochranu lodí v Červenom mori

Španielsko nesúhlasí s nasadením protipirátskej misie EÚ na účely ochrany námornej dopravy v Červenom mori …

Consent choices