zdravotne postihnuti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

L. Ď. Nicholsonová: Európsky preukaz uľahčí cestovanie ľudom so zdravotným postihnutím

Európania s preukazom ZŤP sú o krok bližšie k tomu, aby sa im výrazne zlepšili podmienky pre cestovanie v rámci EÚ. Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) dnes na návrh hlavnej spravodajkyne smernice, ktorá stanovuje pravidlá nového Európskeho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím a vylepšuje Európsky parkovací preukaz pre zdravotne postihnuté osoby, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, prijal svoju pozíciu a odsúhlasil mandát EP na vstup do finálnych rokovaní s Radou EÚ. „Politické strany Európskeho parlamentu sú v postoji k smernici také jednotné, ako sa to stáva pri návrhu novej legislatívy z dielne Európskej komisie len málokedy. To ukazuje, akú váhu prikladáme v EP téme ľudí so zdravotným postihnutím,“ povedala hlavná spravodajkyňa smernice Lucia Ďuriš Nicholsonová. Podľa nej ide o dôležitú legislatívu, po ktorej volali zdravotne postihnutí Európania viac ako 15 rokov.

Vďaka celoeurópskej karte ZŤP bude môcť 100 miliónov Európanov cestovať slobodnejšie a jednoduchšie. Hoci voľný pohyb garantujú zmluvy EÚ, ľudia so zdravotným postihnutím sa stretávajú s rôznymi prekážkami, od problémov s uznaním zliav pri doprave, vstupoch do múzeí či divadiel, cez pokuty pri parkovaní na vyhradených miestach v iných členských štátoch, až po dlhé čakanie na uznanie ich hendikepu pri pobytoch za prácou alebo štúdiom. „Som rada, že sme získali silný mandát na rokovania s Radou, teda s členskými štátmi,“ povedala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá bude hlavnou negociátorkou parlamentu. Podľa nej je teraz najvyššou prioritou rokovacieho tímu EP rýchle schválenie kvalitnej smernice do konca aktuálneho volebného obdobia.

Viac..  Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa posilňuje vďaka novým trestnoprávnym pravidlám

Nicholsonovej cieľom je aj to, aby ľudia so zdravotným postihnutím nestratili podporu a sociálne dávky počas obdobia ich pracovného alebo študijného pobytu, kedy v inom členskom štáte prebieha proces prehodnocovania ich hendikepu. „Stávalo sa, že sa ľudia so zdravotným postihnutím vzdali pracovnej ponuky v zahraničí alebo nenastúpili na štúdium, pretože by sa ocitli bez podpory a príjmu. Chceme, aby z pomoci sociálneho zabezpečenia neboli vylúčení, kým sa ich status zdravotného postihnutia oficiálne neuzná v novej členskej krajine,“ objasnila ambície parlamentu europoslankyňa. „O tom, ako bude nakoniec smernica vyzerať, však na konci rozhodnú až rokovania s Radou EÚ,“ dodala Lucia Ďuriš Nicholsonová.

O Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím budú môcť požiadať držitelia národného preukazu ZŤP, ktorí chcú cestovať alebo sa chystajú na pobyt v inom členskom štáte. Preukaz prinesie rovnaké preferenčné zaobchádzanie, napríklad zľavy na transport, kultúru či asistenciu. Bude vydaný vo fyzickej aj v elektronickej podobe. Vylepšený Európsky parkovací preukaz zabezpečí rovnaké podmienky pri parkovaní, ako majú ľudia s postihnutím v domovskej krajine.

O mam

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Členské štáty, Komisia a Parlament sa dohodli na podobe Európskeho preukazu ZŤP

V Štrasburgu dnes padla na trialógoch historicky najrýchlejšia dohoda o podobe smernice. Členské štáty EÚ …

Consent choices