Monika Beňová, europoslankyňa /SMER-SD/. PHOTO: © FB MB

M. Beňová: Financovanie mimovládok na úrovni EÚ ukázalo obrovské nedostatky

Plénum Európskeho parlamentu sa bude na tohto týždňovom zasadnutí zaoberať aj potrebou posilnenia transparentnosti a lepšieho monitorovania finančných prostriedkov vynakladaných na podporu Ukrajiny, ako aj na činnosť neziskových organizácií.

Transparentnosť je základným pravidlom, ktorým sa má riadiť využívanie európskych rozpočtových prostriedkov. „Uskutočnené analýzy bohužiaľ poukázali na mnohé nedostatky tak v prípade peňazí vyčlenených na podporu Ukrajiny, no najmä pri finančných prostriedkoch prideľovaných neziskovým organizáciám,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Ide pritom o peniaze európskych daňových poplatníkov, ktoré sú navyše prerozdeľované v ekonomicky ťažkých časoch. „V kontrolách treba pokračovať, aby sme poznali skutočný rozsah tohto problému. Zároveň musíme nastaviť prísnu reguláciu a účinné mechanizmy na zabránenie podvodom do budúcnosti,“ zdôraznila europoslankyňa.

Viac..  Belgicko prevzalo polročné kormidlo Európskej únie v rámci rotujúceho predsedníctva

Paradoxom je, že mnohé mimovládne organizácie sa stavajú do pozície akýchsi samozvaných ochrancov transparentnosti. „Viaceré príklady poznáme aj zo Slovenska. Výsledky kontrol na európskej úrovni však upriamujú pozornosť na obrovské nedostatky v ich vlastnom hospodárení. To je jasným príkladom uplatňovania princípu dvojakého metra a pokrytectva v ich činnosti,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Odporúčame pozrieť

Bruno Le Maire

Le Maire: Verejný sektor v EÚ už nedokáže ďalej financovať boj proti zmene klímy

Zdroje na boj proti zmene klímy musia prichádzať zo súkromného sektora, keďže Francúzsko ani iné …

Consent choices