Viktor ORBAN
Maďarský premiér Viktor Orbán. PHOTO: © European Union-EP.

Maďarská vláda ohrozuje hodnoty, inštitúcie a fondy EÚ, tvrdia poslanci

Euorparlament odsudzuje úmyselné, nepretržité a systematické úsilie maďarskej vlády o oslabenie základných hodnôt EÚ. V uznesení prijatom vo štvrtok 345 hlasmi za, pričom 104 bolo proti a 29 sa zdržalo hlasovania poslanci vyjadrujú hlboké znepokojenie nad ďalším narušovaním demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku, najmä prostredníctvom nedávno prijatého balíka tzv. ochrany národnej suverenity, ktorý je možné porovnať s neslávnym ruským zákonom o zahraničných agentoch.

Porušovanie zmlúv EÚ

Poslanci vyjadrujú poľutovanie nad tým, že Rada neuplatnila postup podľa článku 7 ods. 1 (po tom, čo Parlament aktivoval mechanizmus v roku 2018), a vyzýva Európsku radu, aby určila, či sa Maďarsko dopustilo „vážneho a pretrvávajúceho porušovania hodnôt EÚ“ v rámci priamejšieho postupu podľa článku 7 ods. 2. Poslanci tiež odsudzujú kroky predsedu vlády Viktora Orbána, ktorý v decembri minulého roka zablokoval zásadné rozhodnutie o revízii dlhodobého rozpočtu EÚ vrátane balíka pomoci pre Ukrajinu, „pri plnom nerešpektovaní a porušovaní strategických záujmov EÚ a v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce“. EÚ sa nesmie nechať vydierať, zdôrazňujú.

Ochrana fondov EÚ

Parlament vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie uvoľniť až 10,2 miliardy eur z predtým zmrazených finančných prostriedkov napriek tomu, že Maďarsko nesplnilo požiadavky reforiem zameraných na nezávislosť súdnictva a Komisia nedávno predĺžila uplatňovanie opatrení nariadenia o podmienenosti.

Poslanci ďalej odsudzujú systematické diskriminačné praktiky voči akademickej obci, novinárom, politickým stranám a občianskej spoločnosti pri prideľovaní finančných prostriedkov. Ľutujú využívanie zmanipulovaných postupov verejného obstarávania, prebratie ponúk zo strany vlády a subjektov s väzbami na predsedu vlády a využívanie finančných prostriedkov EÚ na obohacovanie politických spojencov vlády.

Opatrenia potrebné na uvoľnenie finančných prostriedkov EÚ podľa rôznych pravidiel sa musia považovať za jeden balík a v prípade pretrvávajúcich nedostatkov v ktorejkoľvek oblasti by sa nemali vykonávať žiadne platby. Parlament preskúma, či by sa mali podniknúť právne kroky na zrušenie rozhodnutia o čiastočnom rozmrazení finančných prostriedkov, a upozorňuje, že môže použiť celý rad právnych a politických opatrení, ak Komisia porušuje svoje povinnosti strážkyne zmlúv a ochrankyne finančných záujmov EÚ.

Nadchádzajúce maďarské predsedníctvo Rady

Vzhľadom na tieto otázky sa Parlament pýta, či maďarská vláda bude schopná plniť svoje povinnosti v druhej polovici roka 2024, pričom varuje, že ak by sa pozícia predsedu Európskej rady neobsadila, tieto povinnosti by patrili maďarskému predsedovi vlády počas šesťmesačného predsedníctva krajiny v Rade. Poslanci žiadajú Radu, aby našla vhodné riešenie na zmiernenie týchto rizík, a vyzývajú na reformu rozhodovacieho procesu Rady s cieľom ukončiť zneužívanie práva veta a vydieranie.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Dodržiavanie princípov právneho štátu je v súčasnosti zmluvne definované tak neurčitým spôsobom, že ho možno v prípade potreby vytvárania nátlaku na nejakú členskú krajinu používať veľmi svojvoľne. Zároveň dlhodobo upozorňujem, že na to naviazaný mechanizmus umožňujúci pozastavenie čerpania európskych fondov je potrebné vždy uplatňovať len veľmi obozretne. Primeranejšie pri vzniku podozrení by boli pokuty a nie úplné zastavenie financovania pomoci najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva, poľnohospodárom, či stopnutie peňazí napríklad na obnovu a výstavbu zdravotníckej alebo školskej infraštruktúry.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Maďarsko má dlhodobý problém s búraním svojho právneho štátu. Prekračuje pravidlá a nesie za to dôsledky. Politická cesta susedného Maďarska má preto pre Slovensko slúžiť ako výstraha, nie ako vzor. O to viac ma znepokojuje bratanie premiéra Fica a Viktora Orbána a výrok o tom, že naše záujmy sa na 99% zhodujú. Skutočný záujem Slovenska je vyhnúť sa maďarskej ceste.“

Viac..  M. Beňová: Nezmysly Komisie ohrozujú živobytie a existenciu poľnohospodárov

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Maďarsko je už dlhšie volebnou autokraciou, a nie demokraciou. Vzhľadom na alarmujúce tempo úpadku právneho štátu v Maďarsku, je kľúčové, aby Európsky parlament vyslal jasný signál, nielen Viktorovi Orbánovi, ale aj Robertovi Ficovi: Európska únia je postavená na princípoch právneho štátu a demokracie, ktorých dodržiavanie od svojich členov bude vyžadovať. No Orbánov režim aj naďalej používa peniaze, pochádzajúce aj zo slovenských daní, na rozdávanie svojim oligarchom. Orbán zároveň blokuje revíziu európskeho rozpočtu, ktorá zahŕňa poskytnutie 50 miliárd eur Ukrajine, a pôsobí tak ako trójsky kôň Putina v Európe. Preto dnes Európsky parlament žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby z tlaku voči Maďarsku neustupovali.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Od začiatku mandátu tvrdím, že EÚ by mala na ochranu právneho štátu v prvom rade využiť európske orgány činné v trestnom konaní. OLAF, Európsku prokuratúru, Súdny dvor EÚ. Nie blokovanie eurofondov. Eurofondy by nemali slúžiť na kupovanie lojality vlád členských štátov, ale na financovanie verejných statkov. Nepovažujem za optimálne, ak niektorý členský štát zneužíva pravidlo jednomyseľnosti na získanie ústupkov v iných oblastiach vetovaním správneho kroku.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „V decembri Komisia odblokovala Maďarsku zmrazené kohézne fondy vo výške 10,2 miliárd €, stalo sa to tesne pred hlasovaním v Rade o pomoci Ukrajine, kde hrozilo, že Maďarsko svojim vetom zablokuje toto dôležité rozhodnutie. Európska rada o finančnej pomoci Ukrajine je naplánovaná na začiatok februára a riziko, že sa táto opovrhnutia hodná prax zo strany Maďarska zopakuje je veľké. Preto Parlament vyzýva na začatie procesu podľa článku 7 ods. 2 ZEÚ, čo predstavuje prvý krok na určenie existencie vážneho a pretrvávajúceho porušovania hodnôt EÚ. Som presvedčený, že tento krok je potrebný na ochranu hodnôt Európskej únie, ktoré sú zakotvené v Zmluve o Európskej únii.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Eurofondy sa nesmú stať predmetom manipulácie. Chcem veriť, že Európska komisia správne vyhodnotila kritériá, ktoré ju viedli k uvoľneniu časti zmrazených eurofondov pre Maďarsko. A že hodnotiaci proces prijatých reforiem Maďarskom ostane dôveryhodný aj naďalej. Netreba však ani zabúdať na to, že konečnými užívateľmi eurofondov sú maďarskí občania.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Situácia v Maďarsku je dlhodobo nelichotivá. Ohrozenia právneho štátu, európskych finančných prostriedkov, či pomýlená zahraničná politika voči Rusku a Ukrajine už však nie sú len doménou maďarskej vlády a kontroverzného premiéra. Bohužiaľ, tieto kritéria čoraz viac napĺňa aj vláda Slovenskej republiky.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: Utrpenie pána Šipoša a jeho rodiny stále nekončí

Pojednávanie na Okresnom súde v Trnave prinieslo nový rozsudok v tomto skoro 3 roky ťahajúcom …

Consent choices