ockovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia odporúča nové opatrenia týkajúce sa rakoviny, ktorej možno predchádzať očkovaním

Európska komisia predložila odporúčanie na podporu členským štátom v ich úsilí o prevenciu rakoviny pomocou očkovania. Stredobodom pritom je intenzívnejšie očkovanie dvomi kľúčovými vakcínami proti vírusovým infekciám, ktoré môžu zapríčiniť rakovinu: ľudskému papilomavírusu (HPV) a vírusu hepatitídy B (HBV), ako aj zlepšenie monitorovania zaočkovanosti.

Odporúčanie je súčasťou európskeho plánu na boj proti rakovine, ktorý je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie. Odhaduje sa, že približne 40 % prípadov rakoviny v EÚ možno predísť. Napriek tomu podľa aktuálne uverejnenej novej správy len približne 5 % celkových výdavkov v oblasti zdravia bolo v členských štátoch v roku 2021 určených na prevenciu.

Onkologické ochorenia, ktorým sa dá predchádzať očkovaním

V snahe eliminovať rakovinu krčka maternice a iné onkologické ochorenia spôsobené HPV, ako sú niektoré druhy rakoviny hlavy a krku a análno-genitálne rakovinové ochorenia sa v európskom pláne na boj proti rakovine členským štátom určil cieľ dosiahnuť do roku 2030 u dievčat 90 % mieru zaočkovanosti proti HPV a výrazne zvýšiť zaočkovanosť u chlapcov. Ďalej je účelom plánu zabezpečiť prístup k očkovaniu proti HBV a zintenzívniť ho, predovšetkým v snahe o prevenciu rakoviny pečene. Tieto vakcíny majú rozhodujúci význam pre ochranu verejného zdravia a podporu odolných systémov zdravotníctva.

Ešte nás však čaká dlhá cesta, kým sa nám tieto ciele podarí dosiahnuť. Mnohé členské štáty vykazujú výrazne nižšiu než 50 % mieru zaočkovanosti u dievčat. Za chlapcov a mladých dospelých sú k dispozícii len obmedzené údaje. Údaje o zaočkovanosti proti HBV sú veľmi nedostatočné.

Odporúčanie zahŕňa súbor opatrení, ktoré členské štáty môžu prijať v snahe zvýšiť mieru zaočkovanosti, a tak zachrániť životy. Patria medzi ne:

 • poskytovať bezplatné očkovanie a/alebo úplnú náhradu nákladov naň,
 • zabezpečiť jednoduchý prístup k vakcínam, predovšetkým pre cieľové skupiny a vysokorizikové zraniteľné skupiny obyvateľov,
 • začleniť imunizáciu proti onkologickým ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, do vnútroštátnych plánov boja proti rakovine,
 • posilniť komunikáciu a predovšetkým rodičom, mladým ľuďom a cieľovým skupinám prízvukovať výhody vakcinácie, ako aj bojovať proti misinformáciam a dezinformáciám,
 • zlepšiť monitorovanie a podávanie správ o zaočkovanosti, aby bolo možné určiť, kde sú medzery, ktoré treba riešiť,
 • stanoviť konkrétnu cieľovú hodnotu zaočkovanosti chlapcov proti HPV,
 • najmä v súvislosti s HBV posilňovať národné úsilie zamerané na to, aby sa do roku 2030 dosiahli ciele, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia:
  • 95 % zaočkovanosť (treťou dávkou) v rámci očkovania proti HBV v detskom veku,
  • 95 % tehotných žien absolvuje skríning na hepatitídu B,
  • 95 % novorodencov dostáva včasnú novorodeneckú dávku očkovacej látky proti HBV (do 24 hodín od narodenia) – okrem iného aj vďaka lepším systémom monitorovania vývoja pri dosahovaní týchto cieľov a v prípade potreby aj dostupnej podpore od ECDC.
 • zaviesť spoľahlivé elektronické registre očkovania,
 • výmena najlepších postupov s ostatnými členskými štátmi na zlepšenie úsilia na vnútroštátnej úrovni.
Viac..  Podpredseda EP Hojsík a europoslanec Wiezik patria medzi najvplyvnejších europoslancov

Komisia takisto poskytne podporu členským štátom pri realizovaní odporúčania. Predovšetkým zabezpečí model komunikačných kampaní, ktoré bude možno upraviť podľa vnútroštátnych potrieb tak, aby sa pri nich zohľadnili národné osobitosti. Cieľom je zvýšiť informovanosť o význame týchto vakcín. Okrem toho Komisia pomôže aj pri práci na zlepšovaní monitorovania v celej EÚ. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) do konca roku 2024 vypracuje nový prehľad vnútroštátnych mier zaočkovanosti proti HPV a HBV, ktorý poskytne lepšiu orientáciu, ako vyzerá aktuálna situácia.

Zároveň program EU4Health členským štátom pri ich úsilí zvýšiť zaočkovanosť a bojovať proti onkologickým ochoreniam naďalej poskytuje nezanedbateľnú finančnú podporu. V roku 2024 sa odštartuje jednotná akcia vybavená zdrojmi vo výške 20 miliónov eur na podporu členských štátov pri zvyšovaní miery zaočkovanosti proti HPV, ako aj pri boji proti prenosným ochoreniam, ako je hepatitída a HIV/AIDS.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska únia harmonizuje pravidlá vakcinácie zvierat

Európska komisia (EK) harmonizuje pravidlá o vakcinácii zvierat proti najvážnejším zvieracím ochoreniam. Reaguje tak na …

Consent choices