marihuana
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov týkajúcu sa konope

Komisia sa rozhodla čiastočne zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom Európska iniciatíva týkajúca sa konope.

Organizátori vyzývajú Komisiu, aby:

  1.  zvolala transeurópske zhromaždenie občanov, ktoré by bolo venované politikám v oblasti konope vrátane sankcií a konzistentnosti politík členských štátov;
  2. podporila prístup ku konope na lekárske účely a umožnila prepravu konope a konopných derivátov predpísaných na terapeutické účely s cieľom zabezpečiť maximálne využívanie práva na zdravie a
  3. vyčlenila potrebné zdroje na výskum konope na terapeutické účely.

Komisia dospela k záveru, že iniciatívu možno zaregistrovať len v súvislosti s druhým a tretím cieľom, keďže len tieto ciele spĺňajú požiadavky na registráciu. Komisia musela zamietnuť registráciu prvého cieľa iniciatívy, pretože predloženie návrhu právneho aktu v tejto veci nepatrí do právomoci Komisie.

Komisia zatiaľ neanalyzovala obsahovú stránku týchto návrhov. Rozhodnutie o registrácii iniciatívy, pokiaľ ide o jej druhý a tretí cieľ, má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy ani na opatrenia, ktoré by prípadne zamýšľala prijať v prípade, že iniciatíva získa potrebnú podporu.

Čiastočná registrácia pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze boli organizátori vyzvaní, aby zmenili svoju pôvodnú iniciatívu s prihliadnutím na predbežné posúdenie Komisie.

Ďalší postup

Po dnešnej čiastočnej registrácii majú organizátori šesť mesiacov na začatie zbierania podpisov. Ak niektorá európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore aspoň zo siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Jej úlohou bude rozhodnúť, či v súvislosti s iniciatívou bude ďalej konať alebo jej nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Viac..  I. Schnabelová: Eurozóna musí zostať konkurencieschopná

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ môže po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov touto cestou vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1 navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomoci Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, ani 3. nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Ide o prvú čiastočnú registráciu európskej iniciatívy občanov od januára 2020, keď sa začalo uplatňovať nové nariadenie o európskej iniciatíve občanov. Od začiatku fungovania európskej iniciatívy občanov Komisia zaregistrovala 110 iniciatív.

O mam

Odporúčame pozrieť

marihuana

M. Hojsík: Šipoša odsúdili za výrobu liečivých mastí na 15 rokov, žiadame dekriminalizáciu marihuany

Okresný súd v Trnave odsúdil Josefa Šipoša na 15 rokov väzenia a prepadnutie majetku – rodinného domu …

Consent choices