hracky, nebezpecne
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Výbor EP schválil aktualizáciu súčasných pravidiel EÚ o bezpečnosti hračiek

Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v utorok schválil svoje stanovisko k aktualizácii pravidiel EÚ o bezpečnosti hračiek. Cieľom je lepšie chrániť deti, informuje spravodajca TASR. Jednomyseľne ich schválilo všetkých 37 členov výboru. Návrh nariadenia zakazuje v hračkách karcinogénne a toxické látky, aj chemikálie škodlivé pre endokrinný alebo dýchací systém.

Podľa poslednej správy systému EÚ rýchleho varovania pre nebezpečné spotrebné výrobky (EU Safety Gate) v posledných dvoch rokoch hračky tvorili 23 percent všetkých oznámení v roku 2022 a 20 percent v roku 2021. Nové pravidlá výrobcom stanovujú, že pre každú hračku vytvoria „digitálne pasy“, v ktorých bude podrobne uvedené, ako spĺňajú príslušné pravidlá. Poslanci žiadajú, aby spotrebitelia mali jednoduchý prístup k bezpečnostným informáciám, napríklad prostredníctvom QR kódu.

V snahe predísť prekrývaniu s existujúcimi pravidlami EÚ, poslanci spresnili, že digitálne hračky s umelou inteligenciou budú musieť byť v súlade s európskym zákonom o umelej inteligencii, ktorý ich klasifikuje ako vysoko rizikové a podrobuje ich ľudskému dohľadu.

Viac..  J. Sturnaras: V roku 2024 sú možné štyri zníženia úrokových sadzieb ECB

Podľa pravidiel EÚ pre kybernetickú bezpečnosť sa môže od hračiek pripojených na internet, ktoré majú sociálne interaktívne prvky (rozprávanie, filmovanie), vyžadovať aj posúdenie zhody treťou stranou. Hračky musia spĺňať aj pravidlá všeobecnej bezpečnosti výrobkov, napríklad pri online predaji a právach spotrebiteľov na informácie a nápravu.

O návrhu na aktualizáciu pravidiel EÚ o bezpečnosti hračiek budú hlasovať europoslanci koncom februára. Túto agendu však dokončia až noví eurposlanci zvolení v júnových voľbách do EP (6. až 9. júna).

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

hracky

Europarlament podporuje prísnejšie pravidlá EÚ pre bezpečnosť hračiek

Cieľom návrhu pravidiel je znížiť počet nebezpečných hračiek predávaných na jednotnom trhu EÚ a lepšie …

Consent choices