koronavirus, humanitarna pomoc
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia oznamuje humanitárnu pomoc vo výške 1,8 miliardy eur na rok 2024

Keďže sa odhaduje, že v roku 2024 bude humanitárnu pomoc potrebovať takmer 300 miliónov ľudí, EÚ opäť posilňuje svoj záväzok podporovať najzraniteľnejšie skupiny na celom svete. Komisia preto prijala svoj pôvodný ročný humanitárny rozpočet na tento rok vo výške viac ako 1,8 miliardy EUR.

Humanitárna pomoc Európskej komisie v roku 2024 bude rozdelená takto:

Takmer 200 miliónov EUR bude určených na riešenie dôsledkov núteného vysídľovania, potravinovej neistoty, akútnej a chronickej podvýživy, prírodných rizík a opakujúcich sa epidémií v Saheli (Burkina Faso, Mali, Mauritánia a Niger), Stredoafrickej republike a v povodí Čadského jazera (Čad, Kamerun a Nigéria), ktoré sú vyvolané konfliktom, neistotou a zmenou klímy.

Približne 346 miliónov EUR bude určených na podporu osôb vo východnej a južnej Afrike postihnutých dlhodobým konfliktom v oblasti Veľkých jazier a osôb vysídlených v dôsledku extrémnych poveternostných udalostí a ozbrojených konfliktov v Sudáne, Južnom Sudáne, Ugande, na Madagaskare, v Mozambiku a v oblasti Afrického rohu (Džibutsko, Etiópia, Keňa a Somálsko).

Na Blízky východ a v severnú Afriku bude vyčlenených takmer 470 miliónov EUR z humanitárnych fondov EÚ v súvislosti s extrémnymi humanitárnymi potrebami v Gaze a palestínskym civilným obyvateľstvom, ako aj s prebiehajúcou regionálnou krízou v Sýrii, Libanone, Jemene a susedných krajinách. Približne 115 miliónov EUR bude smerovať do juhovýchodnej Európy a európskeho susedstva, kde sa budú riešiť najmä dôsledky ruskej agresívnej vojny na Ukrajine, ako aj financovať projekty na riešenie pretrvávajúcich potrieb na západnom Balkáne, na Kaukaze, dôsledky sýrskej krízy v Turecku, ako aj trvalé následky minuloročných zemetrasení.

Humanitárna pomoc vo výške 186 miliónov EUR pomôže najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva v južnej Ázii a Tichomorí, pričom sa zameria najmä na humanitárnu reakciu v Mjanmarsku, Bangladéši a na Filipínach a zároveň sa bude venovať aj vplyvu zmeny klímy v tomto regióne.

111,6 milióna EUR bude vyčlenených pre Strednú a Južnú Ameriku a Karibik, kde budeme naďalej podporovať reakciu na vplyv krízy vo Venezuele, humanitárne dôsledky ozbrojených konfliktov v Kolumbii, viacvrstvovú krízu na Haiti, ako aj všadeprítomné násilie v Strednej Amerike, Mexiku a Ekvádore. Okrem toho je región vystavený častým prírodným rizikám.

Viac..  Grécke ostrovy spúšťajú špeciálny vízový program pre tureckých návštevníkov

Približne 315 miliónov EUR je vyhradených na reakciu na náhle vzniknuté núdzové situácie a nepredvídané humanitárne krízy, ktoré môžu vzniknúť v priebehu roka. Viac ako 98 miliónov EUR bude vyčlenených na horizontálne činnosti, inovačné projekty a politické iniciatívy, napríklad viacročné programové partnerstvá a posilnenú schopnosť reagovať.

Súvislosti

Európska komisia poskytuje humanitárnu pomoc od roku 1992 vo viac ako 110 krajinách, pričom každoročne zasiahne milióny ľudí na celom svete. Pomoc poskytuje prostredníctvom partnerských humanitárnych organizácií, ako sú európske mimovládne humanitárne organizácie, medzinárodné organizácie (vrátane agentúr OSN) a špecializované agentúry v členských štátoch.

Európska komisia pozorne sleduje využívanie finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom svojej globálnej siete humanitárnych expertov a má zavedené pevné pravidlá, aby sa zabezpečilo správne využívanie finančných prostriedkov.

V roku 2021 Európska komisia uverejnila oznámenie, v ktorom navrhuje posilniť globálny humanitárny vplyv Európskej únie s cieľom uspokojiť výrazne rastúce humanitárne potreby, ktoré zhoršila pandémia COVID-19. V oznámení sa navrhuje súbor kľúčových opatrení na urýchlenie poskytovania humanitárnej pomoci prostredníctvom rozšírenia zdrojovej základne, podpory lepšieho prostredia pre humanitárnych partnerov a riešenia základných príčin kríz prostredníctvom kolektívneho európskeho prístupu. Zdôrazňuje obnovený dôraz na obhajobu a zabezpečenie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva (MHP) a stanovuje zintenzívnenie medzisektorovej spolupráce s cieľom investovať do odolnosti komunít, najmä vzhľadom na rastúcu absenciu základných služieb a dramatické humanitárne dôsledky zmeny klímy na najzraniteľnejšie skupiny.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ víta otvorenie ďalších prístupových bodov pre humanitárnu pomoc do Pásma Gazy

Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že berie na vedomie a víta vyhlásenie izraelského premiéra …

Consent choices