Prístav, export, import. PHOTO: ©European Union 2012 - EP

Štúdia: obchod EÚ otvára nové obchodné príležitosti pre agropotravinárskych vývozcov z EÚ

Štúdia, v ktorej sa posudzuje potenciálny vplyv desiatich dohôd o voľnom obchode (nedávno uzavretých alebo v súčasnosti sa o nich rokuje) potvrdzuje, že obchodný prístup EÚ otvára nové obchodné príležitosti pre agropotravinárskych vývozcov z EÚ. Zapojenie sa do preferenčných obchodných vzťahov diverzifikuje zdroje dovozu, čím sa zlepšuje odolnosť potravinových dodávateľských reťazcov EÚ.

Rozvoj nových trhov prostredníctvom preferenčných obchodných vzťahov pomôže upevniť postavenie EÚ ako najväčšieho svetového vývozcu agropotravinových výrobkov: v roku 2022 dosiahla pozitívna agroobchodná bilancia EÚ 58 miliárd EUR. Nedávna správa o diverzifikácii agropotravinárskeho obchodu EÚ ukázala, že postavenie EÚ ako najväčšieho svetového vývozcu a jedného z najväčších dovozcov agropotravinových výrobkov umožňuje vyvážené a priaznivé obchodné vzťahy s tretími krajinami.

Vývoz

Štúdia, ktorú uverejnilo Spoločné výskumné centrum Komisie, sa zameriava na dohody s Austráliou, Čile, Indiou, Indonéziou, Malajziou, Mercosurom (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj), Mexikom, Novým Zélandom, Filipínami a Thajskom – dohody, ktoré sú buď v súčasnosti prerokované alebo uzavreté, ale zatiaľ sa nevykonávajú.

Odhaduje sa, že hodnota vývozu agropotravinových výrobkov EÚ by v roku 2032 bola o 3,1 až 4,4 miliardy EUR vyššia, než by boli bez týchto desiatich obchodných dohôd. Očakáva sa, že sa vytvoria obchodné príležitosti pre agropotravinové komodity EÚ, ako sú mliečne výrobky (+ 780 miliónov EUR), víno a iné nápoje (+ 654 miliónov EUR) a spracované agropotravinové výrobky (+ 1,3 miliardy EUR). Tieto významné obchodné príležitosti potvrdzujú konkurenčnú výhodu agropotravinových výrobkov EÚ vďaka ich kvalite, prísnym normám bezpečnosti a udržateľnosti, ktoré zvyšujú ich celosvetovú povesť.

Dovoz

Po nadobudnutí platnosti desiatich obchodných dohôd, ktorých sa štúdia týka, sa očakáva, že hodnota dovozu do EÚ bude v roku 2032 o 3,1 až 4,1 miliardy EUR vyššia ako bez týchto dohôd. Výsledkom by bol vyvážený nárast vývozu aj dovozu, v dôsledku čoho by sa celková obchodná bilancia EÚ mierne zvýšila.

V štúdii sa uznáva, že niektoré citlivé odvetvia, najmä hovädzie mäso, ovčie mäso, hydina, ryža a cukor, budú podľa očakávaní čeliť zvýšenej konkurencii desiatich partnerov uvedených v štúdii. Týmto záverom sa potvrdzuje súčasný prístup EÚ k systematickej ochrane citlivých odvetví s starostlivo nastavenými colnými kvótami. Tento základný nástroj v obchodných dohodách môže pomôcť zmierniť možné narušenia trhu, a tým poskytnúť ochranu poľnohospodárom a agropotravinárskym výrobcom v EÚ.

Viac..  Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Štúdia Komisie sa po prvýkrát zaoberá aj vplyvom obchodných dohôd, ktoré Spojené kráľovstvo nedávno uzavrelo s Austráliou, Novým Zélandom a členskými krajinami Komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom partnerstve (CPTPP), na poľnohospodárstvo EÚ. Zo štúdie vyplýva, že títo obchodní partneri získajú určité podiely od výrobcov z EÚ na trhu Spojeného kráľovstva. Výsledný vplyv by bol obmedzený a očakáva sa, že EÚ bude naďalej patriť medzi hlavných dodávateľov Spojeného kráľovstva. Napriek tomu sa očakáva určitý vplyv na odvetvia, ako je hovädzie mäso, víno a iné nápoje (a tabak), spracované potraviny, mlieko a ovčie mäso. Celkový pozitívny vplyv desiatich obchodných dohôd, ktoré by mohli nadobudnúť platnosť, by však kompenzoval straty na trhu vyplývajúce z obchodnej agendy Spojeného kráľovstva. Dokazuje, že je dôležité diverzifikovať vývozné trhy aj zdroje dovozu.

Súvislosti

Uverejnená štúdia je druhou aktualizáciou počiatočnej štúdie z roku 2016 o kumulatívnom hospodárskom vplyve budúcich obchodných dohôd na poľnohospodárstvo EÚ. Prvá aktualizácia bola uverejnená v roku 2021. Jeho cieľom je poskytnúť tvorcom politík a vyjednávačom cenné poznatky o prepojení medzi obchodnou agendou EÚ a poľnohospodárstvom EÚ, a to posúdením dvoch rôznych scenárov v závislosti od rozsahu úsilia o liberalizáciu. Nenahrádza širšie a podrobnejšie posúdenia vplyvu, ktoré sa vykonávajú pri každom rokovaní o jednotlivých obchodných dohodách.

V dnešnej štúdii analyzovaný scenár zodpovedá úplnej liberalizácii 98,5 % všetkých výrobkov a čiastočnému zníženiu ciel o 50 % pre zostávajúce výrobky, zatiaľ čo konzervatívnejším scenárom by bola liberalizácia 97 % a zníženie ciel o 25 % pre ostatné výrobky. Použitý model sa opiera o sadzbu v roku 2014, 2022 a prognózu z roku 2032. Obchodné dohody, ktoré nadobudli platnosť pred niekoľkými rokmi (napr. so Švajčiarskom, Ukrajinou, Kolumbiou, Peru, Ekvádorom, Južnou Kóreou, Kanadou, Japonskom alebo Vietnamom), sa zohľadňujú v základnom scenári, ako aj autonómne obchodné opatrenia s Ukrajinou na rok 2022. Interaktívna infografika umožňuje čitateľom vizualizovať všetky výsledky modelu zahrnuté v štúdii.

O mam

Odporúčame pozrieť

rokovanie EU Australia

Rokovania o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou stroskotali

Najnovšie kolo rokovaní o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou sa skončilo neúspešne. …

Consent choices