vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia navrhuje zmenu rozpočtu EÚ na rok 2024

Európska komisia schválila návrh na zmenu rozpočtu EÚ na rok 2024 s cieľom zohľadniť zmeny vykonané v nadväznosti na dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revízii viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

Tento zmenený rozpočet umožní Únii pokračovať v plnení spoločných priorít EÚ v tomto roku v prospech európskych občanov, ako aj v prospech obyvateľov mimo EÚ. Konkrétne posilní našu podporu Ukrajine, zvýši investície do kritických technológií a obrany a poskytne dodatočné zdroje na podporu partnerov na západnom Balkáne. Vďaka tejto zmene bude možné z rozpočtu EÚ takisto lepšie pomáhať členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami a krajinám, ktoré čelia humanitárnym krízam.

Táto zmena ročného rozpočtu EÚ na rok 2024 predstavuje zvýšenie o viac ako 5,8 miliardy EUR, ktoré zahŕňa tieto prvky:

  • posilnenie Nástroja pre Ukrajinu a uvoľnenie prostriedkov z ukrajinskej rezervy v sume 4,8 miliardy EUR,
  • posilnenie Európskeho obranného fondu v rámci Platformy strategických technológií pre Európu o 376 mil. EUR,
  • posilnenie európskej rezervy na solidaritu a rezervy na núdzovú pomoc (bývalá rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc) o 365 miliónov EUR,
  • posilnenie Nástroja na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán o 501 miliónov EUR, kým spoluzákonodarcovia neprijmú návrh Komisie,
  • úpravu rezervy Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, vzhľadom na skutočné potreby v posledných rokoch.

Ďalšie kroky

Komisia predložila návrh opravného rozpočtu Európskemu parlamentu a Rade na schválenie.

Viac..  P. Lane: ECB je čoraz viac presvedčená, že rast miezd sa spomaľuje k normálu

Súvislosti

EÚ od prijatia dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 v roku 2020 čelí viacerým bezprecedentným a neočakávaným výzvam. Vyplynuli z rôznych udalostí od brutálnej invázie Ruska na Ukrajinu a jej dôsledkov, cez nárast migrácie po pandémii ochorenia COVID-19 až po zrýchlenie inflácie a úrokových sadzieb. Rozpočet EÚ má na reakciu EÚ zásadný význam. Riešenie týchto početných výziev viedlo k vyčerpaniu zdrojov, čo bráni jeho schopnosti riešiť aj najnaliehavejšie výzvy.

Aby mohol rozpočet EÚ naďalej plniť najdôležitejšie ciele, Komisia v júni 2023 navrhla posilniť dlhodobý rozpočet EÚ. Vedúci predstavitelia EÚ 1. februára 2024 potvrdili všetky priority návrhu Komisie a dohodli sa na vôbec prvej revízii dlhodobého rozpočtu EÚ, na vytvorení Nástroja pre Ukrajinu a platformy STEP. Tento balík bol dohodnutý aj s Európskym parlamentom a následne 1. marca 2024 nadobudlo účinnosť revidované nariadenie o viacročnom finančnom rámci.

Návrhom opravného rozpočtu sa vykonáva revízia viacročného finančného rámca na rok 2024, ako ju schválil Európsky parlament a Rada v novembri 2023.

O mam

Odporúčame pozrieť

G. Gulyás: Maďarská vláda nepodporí návrh zmeny rozpočtu EÚ

Maďarská vláda nepodporuje návrh na zmenu rozpočtu Európskej únie. Podľa agentúry MTI to uviedol v …

Consent choices