Európska ľudová strana, EPP. PHOTO: eppgroup.eu

Európski ľudovci schválili politický manifest pre eurovoľby

Európa ako bezpečný a dobrý domov pre ľudí je hlavným mottom politického manifestu, ktorý v stredu na úvod dvojdňového kongresu v Bukurešti prijala Európska ľudová strana (EPP). Volebný manifest v sobotu prijali aj európski socialisti, informuje spravodajca TASR.

Ľudovci, aktuálne najväčšia politická rodina v Európe, v 22-stránkovom manifeste deklarovali, čím chcú osloviť voličov v jednotlivých členských krajinách pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Základným posolstvom manifestu je, že EPP verí v európsky spôsob života, požaduje silnú a konkurencieschopnú Európu orientovanú na občanov a stojacu na princípoch demokracie.

Ľudovci chcú Európu, ktorá stojí pri Ukrajine a ktorá bude schopná sa ochrániť a hovoriť vo svete jedným hlasom. Musí chrániť svoje hranice pred nelegálnou migráciou a byť odhodlaná bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu ako aj proti násiliu páchanému na ženách a chrániť občanov online aj offline.

V oblasti ekonomiky si ľudovci želajú EÚ, ktorá presadzuje sociálne trhové hospodárstvo, zvyšuje ekonomickú výkonnosť a vytvára dobré pracovné miesta. A zároveň prispieva k prosperite vo svete, zabezpečuje pre dostatok energie, chráni ľudí a planétu a zvyšuje životnú úroveň v každom regióne. Znamená to aj podporu digitalizácie a umelej inteligencii zameranej na človeka a dôraz na farmárov, aby zabezpečili zdravé a cenovo dostupné potraviny pre všetkých. Európsky spôsob života podľa ľudovcov znamená brániť súčasný európsky sociálny model, demokraciu, tradície, kultúrne bohatstvo a rozmanitosť. A povinnosť starať sa o tých, ktorí to najviac potrebujú. Európa je podľa EPP domov pre občanov všetkých vekových kategórií, zlepšuje životy ľudí prostredníctvom inovácií v oblasti zdravia a je pripravená na nové výzvy.

Európska strana socialistov (PES) svoj manifest predstavila v sobotu (2.3.) na kongrese v Ríme. Socialisti, ako druhá najsilnejšia európska politická sila, chcú Európu sociálnejšiu, demokratickejšiu a udržateľnejšiu. Socialisti stavajú na tom, že Európa bola vždy projektom mieru a spoločnej prosperity, ktorá chráni svojich ľudí a dáva nádej pre lepšiu budúcnosť. Tvrdia, že Európa musí byť garantom mieru, podporovať rešpektovanie medzinárodného práva a spravodlivé medzinárodné vzťahy. Jednotnejšia EÚ by mala investovať do kvalitných zelených pracovných miest, udržateľného blahobytu a dynamického hospodárstva.

Viac..  EÚ sa dohodla na prísnejších obmedzeniach dovozu ukrajinských výrobkov

PES vo svojom manifeste predložila 20 záväzkov, založených na práve na kvalitné pracovné miesta so spravodlivou mzdou, na novej zelenej a sociálnej dohode pre spravodlivý prechod na zelenú ekonomiku s čistou, bezpečnou a cenovo dostupnou energiou. Strana požaduje kvalitné pracovné miesta v zelenom, bezuhlíkovom obehovom hospodárstve pre planétu, kde sa dá žiť. Silná demokracia podľa PES znamená rešpektovanie a obranu zásad právneho štátu. Silné a konkurencieschopné európske hospodárstvo má zas pripraviť priemysel a malé a stredné podniky na budúcnosť.

Európa, ktorá chráni je podľa PES taká, ktorá chráni ľudí pred vysokými životnými nákladmi, bráni ich pracovné miesta pred nekalou konkurenciou a chráni ich zdravie a životné prostredie. Je to tiež feministická Európa, ktorá sa zasadzuje za rovnaké práva, kontrolu žien nad svojimi životmi a za ukončenie rodovo podmieneného násilia a diskriminácie, a Európa pre mladých ľudí, ktorá zaručuje pokrok, autonómiu, príležitosti a odstraňuje neistotu zamestnania. Socialisti chcú silnú Európu vo svete, ktorá podporuje mier, bezpečnosť, spoluprácu, ľudské práva a udržateľný rozvoj a ktorá bráni svoju slobodu, bezpečnosť a územnú celistvosť.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Čaputová v Európskom parlamente vyzvala Slovákov na účasť v eurovoľbách

Slováci by mali využiť svoje právo a možnosť, a začiatkom júna ísť hlasovať vo voľbách …

Consent choices