Banská Bystrica. PHOTO TASR - Lukáš Mužla

EÚ pomôže 10 regiónom zmierniť účinky populačných zmien, aj v Banskej Bystrici

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že vybrala ďalších desať regiónov z členských krajín EÚ, ktoré získajú prispôsobenú podporu v rámci mechanizmu na podporu talentov. Cieľom je zmierniť dôsledky demografických zmien a odchodu mladšej populácie. Zo Slovenska túto podporu získa Banskobystrický kraj, informuje spravodajca TASR.

Po zverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu o tento druh podpory v decembri 2023, výzvy a potreby každého regiónu preskúmal výbor odborníkov EK a ich motiváciu získať odbornú podporu, uviedla EK. Z ôsmich členských štátov pôjde o 10 regiónov. Na Slovensku je to Banská Bystrica, potom Tesália v Grécku, Pohjois-Savo vo Fínsku, Centre – Val de Loire vo Francúzsku, provincia Norte a autonómna oblasť Azorských ostrovov za Portugalsko, severo-západný región Rumunska, regióny Castilla y León a Extremadura zo Španielska a Kampánia za Taliansko.

Podpora v rámci druhého piliera mechanizmu Talent Booster sa špecificky zameriava na regióny, ktorým hrozí, že upadnú do „pasce rozvoja talentu“. V praxi to znamená odchod mladšej populácie a následný pokles populácie v produktívnom veku, nižší počet študentov na univerzitách a vysokoškolských absolventov a ťažkosti s udržaním si talentovaných ľudí v regióne.

Viac..  Marcový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

V rámci prvého piliera mechanizmu na podporu talentov bolo vlani v novembri vybraných rovnako desať regiónov, aby získali technickú pomoc pre vytvorenie vytvoriť konkrétnych rámcov na riešenie vplyvu nepriaznivých demografických zmien. Mechanizmus na podporu talentov podporuje regióny členských krajín EÚ postihnuté zrýchleným poklesom populácie v produktívnom veku alebo v odbornej príprave. Cieľom je udržiavať a priťahovať do regiónov ľudí s potrebnými zručnosťami na zmiernenie negatívneho demografického vplyvu.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Grantová výzva na centrum EUROPE DIRECT pre Banskobystrický región na roky 2024 – 25

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na výber …

Consent choices