VlajkyEÚ. PHOTO: redakcia

Eurokomisia hovorí o postupnom raste v EÚ aj napriek geopolitickým rizikám

Európska komisia (EK) v stredu zverejnenej jarnej prognóze rastu ekonomiky v EÚ a eurozóne načrtla postupnú expanziu hospodárskej činnosti počas nasledujúcich dvoch rokov, a to aj napriek geopolitickým rizikám.

Komisia predpokladá rast HDP v roku 2024 na úrovni 1,0 % v EÚ a na úrovni 0,8 % v eurozóne. V roku 2025 sa predpokladá zrýchlenie rastu HDP na 1,6 % v EÚ a na 1,4 % v krajinách eurozóny. Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien by v EÚ mala klesnúť zo 6,4 % v roku 2023 na 2,7 % v roku 2024 a v roku 2025 na 2,2 %. V eurozóne sa očakáva jej pokles z 5,4 % v roku 2023 na 2,5 % v roku 2024 a na 2,1 % v roku 2025. Dezinflácia by mala byť spôsobená neenergetickým tovarom a potravinami, zatiaľ čo inflácia v oblasti energetiky pomaly stúpa a inflácia v oblasti služieb klesá len postupne.

Komisia upozornila na odhad Eurostatu, podľa ktorého sa HDP v prvom štvrťroku 2024 v EÚ aj eurozóne zvýšil o 0,3 %. Táto expanzia, rozsiahla vo všetkých členských štátoch, predstavuje koniec dlhšieho obdobia stagnácie.

Hospodársky rast v tomto a budúcom roku bude do veľkej miery spôsobený rastom súkromnej spotreby. Pokračujúcemu rastu reálnych miezd a zamestnanosti sa darí udržiavať reálne disponibilné príjmy na vzostupnej trajektórii. Na druhej strane sa zmierňuje rast investícií a v dôsledku negatívneho cyklu bytovej výstavby sa zrejme bude zotavovať len postupne.

V kontexte odolnej globálnej ekonomiky má oživenie obchodu podporiť vývoz z EÚ. Keďže sa však v Únii obnovuje domáci dopyt, zrýchlenie dovozu vo veľkej miere vykompenzuje pozitívny príspevok vývozu k rastu. Hospodárstvo EÚ v roku 2023 vytvorilo viac než dva milióny pracovných miest a miera ekonomickej aktivity dosiahla v poslednom štvrťroku rekordnú hodnotu 80,1 %, rovnako ako miera zamestnanosti ľudí vo veku 20 – 64 rokov, ktorej nová rekordná úroveň bola 75,5 %. V marci dosiahla miera nezamestnanosti v EÚ rekordne nízku úroveň 6,0 %. Silná výkonnosť trhu práce vyplýva z vysokej ponuky pracovnej sily, ktorú podporuje aj migrácia. Komisia predpokladá, že rast zamestnanosti v EÚ sa tento rok zníži na 0,6 % a v roku 2025 sa spomalí na 0,4 %. Miera nezamestnanosti v EÚ by mala zostať stabilná.

Viac..  Jozef Mihál: Podporujem dohodu dosiahnutú v trialógoch vo veci reformy trhov EÚ s plynom a vodíkom

Po výraznom znížení v rokoch 2021 a 2022 sa v roku 2023 pokles deficitu verejných financií EÚ v dôsledku oslabenia hospodárskej činnosti zastavil. Tento pokles bude v dôsledku postupného rušenia opatrení na podporu energetiky pokračovať aj v rokoch 2024 (3,0 %) a 2025 (2,9 %). Vzhľadom na vyššie náklady na dlhovú službu a nižší rast nominálneho HDP sa má pomer dlhu k HDP v EÚ tento rok stabilizovať na úrovni 82,9 % a v roku 2025 sa mierne zvýši približne o 0,4 percentuálneho bodu.

Neistota a riziká v súvislosti s hospodárskym výhľadom sa v posledných mesiacoch zvýšili, najmä v dôsledku vojny na Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe. Pretrvávanie inflácie v USA môže spôsobiť ďalšie oneskorenia v znižovaní sadzieb v USA a iných krajinách, čo môže viesť k o niečo prísnejším globálnym podmienkam financovania. Na domácej scéne môžu niektoré členské štáty v rozpočtoch na rok 2025 prijať dodatočné opatrenia fiškálnej konsolidácie, ktoré nie sú zohľadnené v jarnej prognóze. To by mohlo mať vplyv na hospodársky rast v budúcom roku.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices