zdravotnictvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európska zdravotná únia: silnejšia a lepšie pripravená na budúcnosť

Komisia prijala oznámenie o európskej zdravotnej únii, v ktorom sa zdôrazňuje pokrok dosiahnutý v politike EÚ v oblasti zdravia za posledné štyri roky v prospech občanov v EÚ a na celom svete.

Začiatok tohto mandátu bol poznačený najväčšou pandémiou za storočie, ktorá spôsobila ľudské utrpenie na celom svete a otestovala systémy verejného zdravotníctva na hranici. Pandémia COVID-19 však takisto ukázala, čo možno dosiahnuť solidaritou, spoluprácou a rozhodnými opatreniami EÚ. Vďaka stratégii EÚ v oblasti vakcín mali všetci občania EÚ prístup k život zachraňujúcim vakcínam proti ochoreniu COVID-19 v rovnakom čase za rovnakých podmienok. Pomohlo to zastaviť šírenie vírusu a zachrániť milióny životov. Digitálny COVID preukaz EÚ umožnil hospodárstvam a spoločnostiam bezpečné opätovné otvorenie, zatiaľ čo nástroj SURE pomohol viac ako 31 miliónom pracovníkov prekonať hospodársky vplyv. Keďže pandémie nepoznajú hranice, naša spolupráca a solidarita sa rozšírili aj po celom svete. Prostredníctvom nášho prístupu Tímu Európa sa EÚ stala najväčším darcom vakcín prostredníctvom nástroja COVAX a partnerským krajinám poskytla takmer 54 miliárd EUR na núdzovú podporu.

Európska zdravotná únia sa tak objavila uprostred pandémie ako potreba zachovať odolnosť EÚ a prispieť k spoločenskému blahobytu, strategickej autonómii a geopolitickej stabilite Európy. Vychádzalo zo skúseností s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a reagovalo na jasné výzvy občanov na silnejšiu prítomnosť EÚ v oblasti verejného zdravia. Víziou zdravotnej únie, ktorá bola predstavená v novembri 2020, je zabezpečiť, aby boli členské štáty lepšie pripravené spoločne reagovať na budúce zdravotné krízy a zároveň podporovať moderné a inovatívne politiky v oblasti zdravia pre všetkých občanov v celej EÚ. Vďaka značným finančným prostriedkom z programu EU4Health sa ciele európskej zdravotnej únie rýchlo zmenili na hmatateľné výsledky.

Európska zdravotná únia s pripravovanými ďalšími opatreniami do dnešného dňa dodala:

  • Prísnejšie opatrenia v oblasti zdravotnej bezpečnosti s cieľom lepšie reagovať na budúce krízy.

EÚ je dnes lepšie vybavená na to, aby mohla predvídať akékoľvek závažné zdravotné hrozby, pripraviť sa na ne a reagovať na ne. Je to vďaka silnejšiemu právnemu rámcu pre spoluprácu v oblasti zdravotnej bezpečnosti, posilneným agentúram EÚ v oblasti zdravia a vytvoreniu Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA).

  • Rovnaký a včasný prístup k cenovo dostupným liekom pre všetkých občanov

Navrhovaná farmaceutická reforma EÚ poskytne ďalším 70 miliónom občanov EÚ prístup k novým liekom a zároveň zachová konkurencieschopný farmaceutický sektor v Európe. Reforma sa zameriava na potreby občanov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby mal každý prístup k liekom, ktoré potrebuje, keď ho potrebuje, bez ohľadu na to, kde žije, a bez ohľadu na ich chorobu. Touto reformou sa zlepší aj dostupnosť kritických liekov stanovením súboru opatrení na riešenie nedostatku liekov.

  • Popredný svetový plán na boj proti rakovine
Viac..  Volebná účasť v EÚ dosiahla 51 percent, Slovensko po prvýkrát nebolo posledné

V rámci európskeho plánu na boj proti rakovine sa začalo niekoľko významných opatrení na boj proti tejto chorobe v každej fáze – od prevencie až po diagnostiku a liečbu až po starostlivosť o pacientov s rakovinou. Vďaka podpore z finančných prostriedkov EÚ vo výške 4 miliardy EUR už prináša zmenu životov onkologických pacientov v celej Európe.

  • Prevratné iniciatívy na digitalizáciu zdravotnej starostlivosti

Vďaka prelomovému európskemu priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia (EHDS) budú mať občania prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti kdekoľvek v EÚ. Pri plnom dodržiavaní pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov európsky priestor pre zdravotné údaje využíva plný potenciál digitálnej transformácie a umožní aj lepšie využívanie údajov na výskum a vývoj život meniacich liekov.

  • Komplexné opatrenia na zlepšenie duševného zdravia

V komplexnom prístupe EÚ k duševnému zdraviu sa uznáva, že naše duševné zdravie je rovnako dôležité ako naše fyzické zdravie a ovplyvňuje jednotlivcov zo všetkých prostredí. Pozostáva z rozsiahlych opatrení s podporou viac ako 1,2 miliardy EUR na podporu duševnej pohody, zlepšenie preventívnych a podporných služieb a odstránenie stigmatizácie v tejto dôležitej oblasti.

  • Pravidlá na zvýšenie bezpečnosti pacientov a zabezpečenie dodávok liekov

Darcovia a príjemcovia látok ľudského pôvodu, ako sú krv a bunky, budú požívať silnejšiu ochranu podľa revidovaných pravidiel EÚ. Opatrenia na zabránenie akémukoľvek narušeniu dodávok kritických liekov a zdravotníckych pomôcok znamenajú, že občania sa môžu naďalej spoliehať na bezpečné a účinné lieky, liečbu a liečbu.

  • Prístup „jedno zdravie“ na riešenie závažných zdravotných rizík

Uznaním prepojenia medzi zdravím ľudí, zvierat a životného prostredia má Európa lepšie predpoklady na vypracovanie silnejších politík na riešenie hlavných výziev v oblasti zdravia, ako je antimikrobiálna rezistencia a vplyv zmeny klímy na zdravie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska zdravotná únia: zaviedli nový rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť

Od minulého týždňa sú oficiálne vytvorené základné prvky Európskej únie v oblasti zdravia. Patria sem …

Consent choices