peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia bude financovať projekty na posilnenie boja proti korupcii v EÚ a v zahraničí

Európska komisia sprístupnila 3 milióny eur v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) na projekty na posilnenie predchádzania korupcii a boja proti nej.

Výzva na predkladanie návrhov posilní opatrenia proti korupcii a podporí protikorupčnú činnosť členských štátov, kandidátskych krajín a iných zainteresovaných strán. Je otvorená verejným inštitúciám, ziskovým a neziskovým organizáciám a medzinárodným organizáciám.

Táto iniciatíva nadväzuje na prácu vykonanú počas mandátu súčasnej Komisie na posilnenie predchádzania korupcii a boja proti nej. V máji 2023 Komisia prijala balík protikorupčných opatrení vrátane návrhu smernice o boji proti korupcii a oznámenia o boji proti korupcii. Navrhované pravidlá si vyžadujú kriminalizáciu všetkých foriem korupcie vrátane úplatkárstva, sprenevery, obchodovania s vplyvom, zneužívania moci, marenia spravodlivosti a nezákonného obohacovania. Zahŕňa povinnosti jednotlivcov aj spoločností, čím sa zabezpečuje vyvodenie zodpovednosti pre všetkých. Výzva na predkladanie návrhov je uverejnená online.

Viac..  Ivan Štefanec: Pýtajme sa našich detí, s kým trávia čas v online priestore a ako sa tam cítia

O mam

Odporúčame pozrieť

Madarsko

Maďarský protikorupčný úrad žiada vládu aj EK o rozsiahlejšie právomoci

Maďarský protikorupčný Úrad pre bezúhonnosť, ktorého úlohou je zabraňovať podvodom pri čerpaní eurofondov, žiada maďarskú …

Consent choices