energie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Z 2,967 miliardy eur na projekty čistejšej energie SR získa 35 miliónov

Európska únia (EÚ) v pondelok z príjmov z obchodovania s emisiami vyplatila 2,967 miliardy eur na podporu 39 energetických projektov na výrobu čistejšej energie v desiatich členských štátoch EÚ. Slovensko získa 35 miliónov eur.

Investície prostredníctvom modernizačného fondu podporia modernizáciu energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a zlepšenie energetickej účinnosti. Európska komisia (EK) spresnila, že ide o doteraz najväčšie investície prostredníctvom Fondu na modernizáciu, čím sa celkové výdavky od januára 2021 zvýšili na 12,65 miliardy eur. Tieto investície pomáhajú členským štátom splniť ich ciele v oblasti klímy a energetiky a prispievajú k cieľu EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Členské štáty, ktoré profitujú z prvej výplaty v roku 2024, sú: Bulharsko (65,2 milióna eur), Česko (835,2 milióna), Estónsko (24,1 milióna), Chorvátsko (52 miliónov), Litva (59 miliónov), Lotyšsko (26,8 milióna), Maďarsko (76,8 milióna), Poľsko (697,5 milióna), Rumunsko (1,095 miliardy) a Slovensko (35 miliónov). Projekty podporené v týchto krajinách sa zameriavajú na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, využívanie a nasadzovanie obnoviteľných zdrojov energie, modernizáciu energetických sietí a energetickú efektívnosť. Na Slovensku ide o výrobu obnoviteľného vodíka a podporu vysoko účinnej kogenerácie. Vysokoúčinná kogenerácia ponúka značný potenciál úspor energie v EÚ, pretože teplom vyrobeným pri výrobe energie sa neplytvá, ale takisto sa využije.

Najbližší termín, v ktorom majú členské štáty predložiť investičné návrhy na prípadnú podporu z Fondu na modernizáciu, je 13. august 2024 pre neprioritné návrhy a 10. september 2024 pre prioritné návrhy. Výkonný podpredseda EK pre Európsku zelenú dohodu Maroš Šefčovič v správe pre médiá uviedol, že modernizačný fond je kľúčovým nástrojom na podporu dekarbonizácie a zároveň na prejavenie solidarity v EÚ. „Suma 12,65 miliardy eur, ktoré sme vyplatili členským štátom od roku 2021, dokazuje náš záväzok dosiahnuť ciele v oblasti klimatickej neutrality sociálne spravodlivým spôsobom. Podporou skupiny členských štátov pri modernizácii ich energetických systémov pokračujeme v napredovaní na našej ceste dekarbonizácie prostredníctvom investícií do čistých technológií, ktoré nás robia konkurencieschopnými aj z dlhodobého hľadiska,“ opísal situáciu.

Viac..  EÚ finančne pomôže farmárom v Rakúsku, Česku a Poľsku a vinárom v Portugalsku

Fond na modernizáciu, financovaný z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami, má za cieľ podporiť 13 členských štátov so slabším ekonomickým rozvojom pri ich prechode na klimatickú neutralitu. Prijímajúcimi členskými štátmi sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, ale aj Grécko, Portugalsko a Slovinsko, ktoré sa stali oprávnenými na prijímanie podpory z modernizačného fondu od januára 2024. Prijímajúce krajiny za svoju činnosť zodpovedajú v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

Na konferencii OSN o zmene klímy COP28, ktorá sa začne 1. decembra v Dubaji, vyzve …

Consent choices