Odznak Slovensko v EÚ. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

EK prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur

Európska komisia prijala kladné predbežné posúdenie štvrtej žiadosti Slovenska o vyplatenie 799 miliónov eur (bez predbežného financovania) v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je ústredným prvkom nástroja NextGenerationEU.

V nadväznosti na posúdenie žiadosti o platbu, ktorú Slovensko predložilo 15. decembra 2023, Komisia predbežne skonštatovala, že Slovensko uspokojivo splnilo 15 míľnikov vytýčených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, ktorými je podmienená štvrtá platba. Žiadosť o platbu sa týka dôležitých krokov súvisiacich s realizáciou 15 reforiem, ktoré na Slovensku podnietia pozitívne zmeny pre občanov i podniky v oblastiach udržateľnej dopravy, inkluzívneho a moderného vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a dôchodkového systému.

Spomedzi hlavných opatrení, ktoré sú obsiahnuté v tejto žiadosti o platbu, možno spomenúť:

  • učebné osnovy: Slovensko prijalo štátny program pre základné vzdelávanie, ktorý pripravuje pôdu pre zavedenie nových učebných osnov pre základné a nižšie stredné vzdelávanie. Súčasťou nových učebných osnov sú vyššie, modernizované štandardy pre základné ciele vzdelávania;
  • zdravotnú starostlivosť: Slovensko zefektívnilo sieť neodkladnej zdravotnej starostlivosti a zlepšilo jej dostupnosť, pričom sa očakáva, že služby lekárskej pohotovosti budú po novom do 15 minút k dispozícii pre 90 % obyvateľstva.

Ďalšie kroky

Predbežné posúdenie plnenia míľnikov a cieľov zo strany Slovenska, ktorých dosiahnutím je podmienená táto platba, Komisia aktuálne zaslala Hospodárskemu a finančnému výboru. Výbor má teraz štyri týždne na zaujatie stanoviska. Platba v prospech Slovenska sa môže uskutočniť až po tom, ako Hospodársky a finančný výbor prijme stanovisko, pričom Komisia musí následne prijať rozhodnutie o platbe.

Súvislosti

Plán obnovy a odolnosti Slovenska zahŕňa širokú škálu opatrení v oblasti investícií a reforiem (podrobnejšie informácie o pláne krajiny – vrátane mapy projektov financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na Slovensku – je k dispozícii na tomto odkaze). Plán sa bude financovať z grantov vo výške 6,4 miliardy eur. Žiadosť o platbu, ktorá bola dnes predbežne schválená, nadväzuje na tretiu žiadosť Slovenska o platbu, ktorú Komisia schválila 24. novembra 2023 a ktorá bola Slovensku vyplatená 21. decembra 2023.

Viac..  EÚ schválila sankcie proti Bielorusku, majú podporiť sankčný režim proti Moskve

Touto žiadosťou o platbu dosiahnu finančné prostriedky vyplatené Slovensku v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sumu 3,5 miliardy eur (vrátane predbežného financovania vo výške 823 miliónov eur, ktoré krajina dostala v októbri 2021, a predbežnej platby vo výške 80,5 milióna eur, ktoré boli vyplatené v rámci plánu REPowerEU a ktoré krajina dostala 13. decembra 2023).

Komisia navyše monitoruje priebežné vykonávanie ďalších, už posúdených míľnikov a cieľov vrátane míľnika 15.5 s názvom „Balík zákonov na boj proti korupcii a posilnenie integrity a nezávislosti justičného systému“. V tejto súvislosti treba poznamenať, že legislatívne zmeny slovenského trestného zákona a iných súvisiacich zákonov z 8. februára 2024 sú predmetom ústavného preskúmania Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktorý zároveň pozastavil účinnosť niektorých z týchto ustanovení.

O mam

Odporúčame pozrieť

orban

Politico: Slovensko ako jediné nekritizovalo cesty Viktora Orbána do Ruska a do Číny

Jediná členská krajina, ktorá sa na stredajšom zasadnutí veľvyslancov pri EÚ v Bruseli nepridala ku …

Consent choices