Značký archívu: antidiskriminačná smernica

M. Beňová: Pri antidiskriminačnej smernici musíme poznať čo bráni členským štátom pri hľadaní kompromisu

Plénum Európskeho parlamentu dnes hlasuje o návrhu uznesenia, ktorým má vyzvať Radu na odblokovanie rokovaní o komplexnej antidiskriminačnej smernici. Tie sú z dôvodu potreby jednomyseľnosti pri tejto téme pozastavené už 15 rokov. „Zámerom takejto smernice by bola harmonizácia pravidiel zameraných na boj proti diskriminácii na európskej úrovni,“ priblížila europoslankyňa Monika …

Viac ... »
Consent choices