Značký archívu: Attica

Brusel sa chystá odklepnúť ďalších 11 miliónov EUR pre Grékov

V Írsku a Grécku stratilo v minulom roku prácu viac ako 2 000 ľudí. Výbor pre rozpočet EÚ odporučil poskytnúť im pomoc pri hľadaní novej práce v celkovej výške 11,3 milióna eur z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Tento návrh ešte musí schváliť Európsky parlament. Grécky televízny vysielateľ a vydavateľ Attica bol nútený prepustiť až …

Viac ... »
Consent choices