Značký archívu: audit

M. Šimečka: Dozrel čas zverejniť audit Ministerstva zdravotníctva

simecka

V súvislosti s ohrozením peňazí z Plánu obnovy dočasne poverený premiér Heger prisľúbil na ministerstve spraviť audit, ktorého výsledky mali byť zverejnené už minulý týždeň. Výstavba Rázsoch je ohrozená, audit mešká a situácia v zdravotníctve sa zhoršuje každým dňom, upozornil predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. „Vyzývame …

Viac ... »

MF SR: Audit Európskej komisie ešte nie je ukončený, doposiaľ neposlala finálnu správu

komisia

Audit Európskej komisie zameraný na projekty v rámci bývalého Operačného programu Výskum a inovácie ešte nie je ukončený. Európska komisia doposiaľ neposlala finálnu správu, a preto, ako vo štvrtok informovalo ministerstvo financií, nie je možné v súčasnosti poskytnúť informácie o auditovaných projektoch, resp. o predbežne identifikovaných nedostatkoch. Pre nedostatky pri …

Viac ... »

Audítori kritizujú systémy agentúr na kontrolu grantov

V novej správe Európskeho dvora audítorov sa zistili nedostatky v spôsobe, akým agentúry EÚ riadia granty, ktoré zadávajú. Audítori už niekoľko rokov kritizujú systémy agentúr na kontrolu grantov. Zatiaľ čo kontrolované agentúry teraz vo všeobecnosti dodržiavajú pravidlá, v oblasti monitorovania a hodnotenia výkonnosti sa zistili značné nedostatky. V konkrétnych prípadoch …

Viac ... »

Grécko, Írsko a Slovinsko si neukontrolovali poľnohospodárske výdavky. Vrátiť musia 102 miliónov eur

Európska komisia si v rámci schvaľovania účtov vyžiadala späť peniaze z fondov poľnohospodárskej politiky od Grécka, Írska a Slovinska. Ide celkom o 102 miliónov eur, ktoré tieto krajiny minuli neoprávnene. Tieto peniaze sa vrátia späť do rozpočtu EÚ z toho dôvodu, že spomínané krajiny nedodržali pravidlá EÚ alebo uplatnili neadekvátne kontrolné postupy v rámci poľnohospodárskych …

Viac ... »
Consent choices